• 19/04/2024

Ministers Van Tigchelt en Verlinden stellen bodycamreglementering voor bij PZ Rivierenland

MECHELEN – Een bodycam is een nuttig instrument om politiemensen beter hun job te helpen doen. Dankzij bodycambeelden is er meer bewijsmateriaal, ontstaan minder woord-tegen-woorddiscussies, kunnen pv’s gedetailleerder worden opgesteld, verhoogt de kwaliteit van pv’s en worden conflicten sneller ontmijnd.

Het gebruik ervan was echter nog niet wettelijk geregeld. Paul Van Tigchelt (Open Vld), minister van Justitie en Annelies Verlinden (CD&V), minister van binnenlandse zaken hebben daarom een wet ingevoerd, die vanaf vandaag van kracht is. Daarnaast wordt er ook een omzendbrief met richtlijnen voorbereid.  Wat er precies verandert, om welke richtlijnen het gaat en waarom die wetswijzingen belangrijk zijn, lichtten de ministers toe bij politiezone Rivierenland in Mechelen. Na een uiteenzetting van de ministers volgde een toelichting door een politie-inspecteur en een demo over het gebruik van de bodycam.

Het gebruik van bodycams door politiemensen tijdens een bestuurlijke of gerechtelijke interventie is niet verplicht, maar wel mogelijk indien er een reële kans is op het ontstaan van geweld of agressie, wanneer er dwang wordt gebruikt door de politie, indien de integriteit van de politiemensen, betrokkenen of derden in het gedrang komt, wanneer iemand een misdrijf voorbereidt, pleegt of gepleegd heeft, iemand de openbare orde verstoort, als het gebruik van de camera noodzakelijk is om bewijsmateriaal te verzamelen, als men gevorderd wordt voor bijstand of als men een gerechtelijk bevel ten uitvoer moet leggen. Het gebruik van de bodycam wordt zelfs als noodzakelijk geacht bij feiten van agressie, weerspannigheid of dwang.  In de wet is bepaald dat de beelden minstens 30 dagen lang bewaard moeten blijven. Hierdoor kunnen die niet zomaar gewist worden.

De wet bepaalt eveneens dat er steeds een pre-opname gedurende 30 seconden moet zijn. Een bodycam staat dus altijd aan, maar slaat pas op wanneer de activeringsknop wordt ingedrukt. Bij een druk op de knop worden de voorafgaande 30 seconden toegevoegd aan de opgeslagen beelden. Daarnaast moet men de betrokkene die gefilmd wordt in kennis stellen van het feit dat de bodycam geactiveerd wordt. Hiervan kan men afwijken, bijvoorbeeld wanneer dit niet haalbaar is door een te grote groep mensen en veel omstaanders of als de interventie hierdoor in het gedrang zou komen.  Eens de bodycam wordt geactiveerd, moet men de interventie vervolgens integraal filmen zodat er achteraf minder kans is op betwistingen. Indien een betrokkene vraagt om de bodycam te activeren, moet de politieagent hier in principe op ingaan voor zover dit de opdracht van de politie niet belemmert.

Van Tigchelt: ‘De politie moet in haar dagelijks werk gebruik kunnen maken van moderne hulpmiddelen. Bodycams helpen om geweld te de-escaleren, meer bewijs te verzamelen, interventies in hun werkelijke context te plaatsen en de transparantie van het politieoptreden te garanderen. Met deze wet bieden we de juiste omkadering zodat dat de politie bodycams transparant en met volledige rechtszekerheid kan gebruiken. Dit komt niet alleen het politiewerk ten goede, maar ook de burger’

 Verlinden: ‘Geweld kunnen we nooit tolereren, en zeker niet tegen onze politiemensen. Zij zetten zich elke dag in om onze veiligheid te garanderen, en verdienen alleen maar respect. Dat respect zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar we merken nog te vaak dat dit niet het geval is. Een bodycam kan een belangrijk hulpmiddel zijn om hen bijkomende bescherming te bieden: preventief als het kan, repressief als het moet. Onderzoeken en proefprojecten tonen aan dat het gebruik van bodycams voor een de-escalatie kan zorgen bij incidenten. De beelden die bij een politietussenkomst worden gemaakt kunnen als bewijsstuk worden gebruikt. Met een robuust wettelijk kader en duidelijke operationele richtlijnen aan de lokale politiezones en de Federale Politie, hebben we ervoor gezorgd dat het gebruik van de bodycams verankerd wordt als belangrijk werkinstrument voor onze politiemedewerkers.’ (EM / Foto FB Paul Van Tigchelt)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten