• 18/05/2024

Ministers Somers en Crevits bezoeken Taalbubbels Plus in Antwerpen-Noord

ANTWERPEN – Vanmiddag bezochten Hilde Crevits (CD&V, links op de foto) – Vlaams minister voor Welzijn en Gezin -, Bart Somers (Open Vld, tweede van rechts op de foto – Vlaams Minister van Inburgering -, Tom Meeuws (Vooruit) -, schepen voor sociale zaken – en Karim Bachar (Vooruit, rechts op de foto) – schepen voor inburgering -, het project Taalbubbels Plus in Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek. Taalbubbels Plus is een inburgeringstraject voor laaggeletterde moeders dat maatschappelijke oriëntatie combineert met opvoedingsondersteuning, taaloefenkansen Nederlands en toeleiding naar kinderopvang.

Meeuws: ‘Zeven op tien kinderen die in deze wijk wonen spreken geen Nederlands. Het is zeer on-Antwerps dat wij als stad een Vlaams concept zo snel en zo warm hebben onthaald. Taalbubbels is ondergebracht onder de vleugels van de Huizen van het Kind. In 2014 openden de eerste twee Huizen van het Kind in de stad. Met die Huizen van het Kind zijn we uniek in Vlaanderen. Andere gemeenten werken veel meer digitaal, bij ons kunnen kwetsbare gezinnen terecht in een fysiek loket.’

Inge Huysmans, manager bij Wiegwijs, Inloopteam Antwerpen: ‘Met Taalbubbels Plus biedt stad Antwerpen maatschappelijk kwetsbare laaggeletterde moeders met jonge kinderen een inburgeringstraject op maat. Deze doelgroep leeft vaak geïsoleerd in kansarmoede en stapt daardoor minder snel in het reguliere inburgeringstraject. Ook de zorg voor een baby of kind is dikwijls een praktische en psychologische hindernis om te starten met inburgering.’

Yasmina Daoudi, coördinator van het project: ‘‘Per jaar begeleiden we zo’n tiental moeders. Meer is onmogelijk om het werkbaar te houden.  De geïntegreerde aanpak van Taalbubbels Plus combineert maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en opvoedingsondersteuning. Daardoor wordt een kwaliteitsvol inburgeringstraject ook mogelijk voor kwetsbare anderstalige moeders. Tijdens de lessen is er informele kinderopvang. Zo moeten deelnemers zelf geen opvang zoeken en krijgen ze de kans om zich volledig te focussen, met een gerust gemoed.’ Adran Van Cleemput, coördinator Huis van het Kind Antwerpen-Noord: ‘Het project Taalbubbels Plus startte als een proefproject en liep van 2015 tot 2020. Sinds 2021 is het een regulier project en worden twee groepen per schooljaar begeleid. Al 170 moeders met in totaal 191 kinderen volgden het traject.’

Somers: ‘Er zijn heel veel mensen van binnen de Europese Unie die niet verplicht zijn om zich in te burgeren. Dat zijn vaak laaggeschoolde mensen die je hier bereikt en een aantal basisvaardigheden bijbrengt zodat ze op een volwaardige manier kunnen participeren aan onze samenleving. Een kind in de opvang steken is niet in elke cultuur een evidentie. De cursus maatschappelijke oriëntatie is even belangrijk om inzicht te krijgen hoe onze samenleving werkt. Anders ben je een vogel op de kat.‘

Crevits: ‘Op de video zagen we daarnet enkele getuigenissen en ik was toch wat gechoqueerd toen één van de dames zei dat ze aanvankelijk geen enkele nood voelde om Nederlands te leren. Een andere vrouw zei dat ze er niet aan mocht denken dat ze haar kind in de handen van iemand anders zou achterlaten. Zo creëer je isolatie. Het positieve is dat de twee vrouwen na afloop van het project tevreden waren over de kinderopvang. Er lopen een paar trajecten in Vlaanderen waarbij vrouwen en mannen die kinderen hebben de kans krijgen om een opleiding kinderbegeleider te volgen. Die raad ik iedereen aan.’

Naast Antwerpen-Noord Pothoek zijn er ook sessies in Huis van het Kind Hoboken. In Deurne, op het Kiel en in Borgerhout vinden Babbeldoe-sessies plaats. Taalbubbels Plus is een samenwerking tussen Huizen van het Kind Antwerpen, Atlas, Integratie en Inburgering, Ligo, Centra voor Basiseducatie, Wiegwijs vzw en lokale kinderopvanginitiatieven. Stad Antwerpen zorgt voor de omkadering zoals de infrastructuur en de Vlaamse overheid financiert het opvoedingsondersteuningsluik van dit project.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten