• 29/02/2024

Minister Verlinden doet in Herentals ideeën op voor hervorming van GAS-boetes

HERENTALS – Bijna alle gemeenten – in Vlaanderen doet alleen Kruibeke niet mee – passen de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) toe om allerlei vormen van overlast snel en efficiënt aan te pakken. Bepaalde overtredingen zorgen voor grote ergernissen, maar kunnen niet altijd behandeld worden door het parket. Dankzij GAS kunnen steden en gemeenten alsnog daadkrachtig optreden. Om de vijf jaar legt de minister van Binnenlandse Zaken – op dit ogenblik Annelies Verlinden (CD&V, rechts op de foto) – een uitvoerig verslag neer in het parlement over de toepassing van de GAS-wet.

Minister Verlinden hoopt in het najaar naar het parlement te kunnen trekken met een nieuwe regelgeving. Daarvoor deed ze onder meer vanmorgen inspiratie op in de stad Herentals. ‘Herentals heeft werk gemaakt voor een ketenaanpak voor wat deze problematiek betreft. Eén van de schakels om op te treden is de GAS-boete. Maar het is nu tijd om die wetgeving te herbekijken. Herentals is een goede partner en stakeholder. GAS is een instrument dat kan gebruikt worden om zonder tussenkomst van een rechter op te treden tegen daders. De inbreuken betreffen dingen die vervelend zijn voor mensen. Door een GAS-boete te geven geeft men een signaal aan mensen van ‘doe een ander niet aan wat jezelf niet graag hebt.’’

Momenteel kan een GAS-boete maximaal 350 euro bedragen . Hierdoor betalen bepaalde overtreders met de glimlach een boete. Bijvoorbeeld een horeca-uitbater die zonder toestemming zijn terras uitbreidt. Bijkomend probleem is dat dat rechtspersonen dezelfde boetes krijgen als natuurlijke personen. Verlinden: ‘Voor de hervorming denken wij dan ook aan een verhoging van de maximale boete. Bovendien zorgen we ervoor dat het pv dat wordt opgesteld kan dienen als bewijs tijdens eventueel latere rechtsprocedures. Tenslotte werken we eraan dat GAS-boetes mogen worden uitgeschreven door personen met een middelbaar diploma of met vijf jaar ervaring.’

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V, links op de foto): ‘In onze stad werken we met heel wat mensen samen in verband met de veiligheid. We hebben een medewerker aangesteld om de ketenaanpak te coördineren. Onze stad telt 28 000 inwoners en is dus vrij klein maar we worden wel geconfronteerd met de problematiek van grote steden zoals overlast en kleine criminaliteit. Velen denken dat een GAS-boete een middel is om de stadskas te spijzen maar we willen in eerste instantie een signaal geven naar de daders toe. Bij andere methodieken worden zaken vaak geseponeerd maar wij gebruiken de GAS-boetes om de achterliggende problematiek aan te pakken en om in dialoog te gaan met de daders. Maar we lopen tegen de grenzen van de huidige GAS-wet zoals de diploma-vereisten. We zijn dus heel blij dat gewerkt wordt aan een nieuwe GAS-reglementering. We onderscheiden ons van andere steden en gemeenten doordat wij verschillende vaststellers in dienst hebben: vier voor de reinigingsdienst, twee gemeenschapswerkers en twee zijn nog in opleiding.’

De stad kan vanaf 1 februari een GAS-boete geven bij – onder meer – foutief parkeren. De hoogte van de boete bedraagt 58 of 116 euro, afhankelijk van de aard van de overtreding. Voorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Edwin MARIËN 

Foto’s Marcel NELIS


🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten