• 19/05/2024

Minister Somers bezoekt proeftraject rond arbeidsbegeleiding voor nieuwkomers

ANTWERPEN – Meer nieuwkomers duurzaam aan de slag. Onder dit motto startte Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Inburgering, een proefproject in Antwerpen. Binnen het proefproject worden nieuwkomers die hun inburgeringstraject al hebben gevolgd intensief begeleid naar werk of een hogere studie. Wegens het succes in Antwerpen zal het proefproject over heel Vlaanderen uitgerold worden om de drempels voor nieuwkomers naar de arbeidsmarkt weg te werken.

Vanmorgen ging Somers in gesprek  met een nieuwkomer die dankzij het proefproject begeleid werd naar een hogere studie aan AP Hogeschool, waarna de minister de eerste les van nieuwkomer Sediqa aan het hoger onderwijs – bachelor communicatie – bijwoonde.

Somers: ‘Als we naar de statistieken kijken is er één dimensie waar we vooruitgang kunnen boeken: de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dat is cruciaal want wanneer je een job hebt ga je meer in contact komen met de samenleving, gaat je Nederlands er sneller op vooruitgaan maar ook je inkomen stijgen waardoor je levensomstandigheden voor jezelf en je gezin enorm kunnen verbeteren. Dat is ook voor de samenleving belangrijk omdat heel wat vacatures niet opgevuld geraken. We moeten vandaag veel te veel mensen een uitkering geven die misschien veel liever op de arbeidsmarkt actief zouden zijn. Eén van de dingen die we verplicht hebben is dat iemand zich binnen de twee maanden bij de VDAB most inschrijven. Vroeger moest dat niet. Hierdoor kwam maar zeventien procent bij de VDAB terecht. Samen met college Brouns (CD&V) heb ik dat aangepakt en vandaag is dat 87 procent.’

‘Door naar de VDAB te gaan ben je nog niet aan het werk. Er is geen enkel land in de Europese unie waar zo weinig nieuwkomers aan de slag zijn. Bij laaggeschoolde vrouwen is dat na twee jaar maar zeventien procent en na vijf jaar 27 procent. Bij alle vrouwen samen is dat maar 27 procent, bij mannen 41 procent. Iemand die in ons land aankomt is per definitie zinnens om iets van zijn leven te maken. Als je na twee jaar geen job hebt dreigt een stuk moedeloosheid en je verliest langzaam je energie. Het beeld dat wij vaak van nieuwkomers hebben is dat dit mensen zijn die niks kunnen. Wel, 73 procent van de nieuwkomers heeft een diploma middelbaar of hoger onderwijs. Iemand die een opleiding huisarts heeft gevolgd in Irak zal hier misschien nog een aantal cursussen moeten volgen maar die kan misschien wel onmiddellijk verpleger worden. Wat zien we? Slechts 23 procent van de mensen die hier binnenkomen krijgt zijn diploma erkend. Daarom hebben we hier in Antwerpen een proefproject opgestart met de bedoeling om de kracht en de knowhow van onze agentschappen inburgering – die deze mensen het best kennen – aan te wenden om die mensen vast te pakken en te helpen om de drempels die er vandaag nog zijn op weg naar een job zoveel mogelijk weg te werken.’

Shanah De Boeck, projectleider vervolgtrajecten na Inburgering bij Atlas, bracht vervolgens het getuigenis van Samira (fictieve naam). ‘Zij trok zonder diploma secundair onderwijs en een beperkte kennis Nederlands naar de VDAB. Zij geraakte aan een job maar kon amper communiceren. Ouderen spraken dialect, jongeren hadden geen tijd. Zij wou een cursus Nederlands volgen maar dat ging enkel maar overdag en vermits zij een kindje had lukte dat niet. Dankzij Atlas is zij nu aan een opleiding verpleegkunde – haar droom – kunnen beginnen.’

Somers: ‘We zien hier al één van de problemen. Het is toch niet normaal dat je enkel maar overdag een cursus Nederlands kan volgen. Daarenboven kan je enkel maar bij de VDAB terecht indien je geen job hebt. Stel dat je als arts hier toekomt en je gaat aan de slag als afwasser. Wel, dan kan en mag de VDAB, je niet aan een ander beroep helpen. Eén van de voorbeeldlanden is Noorwegen waar elke nieuwkomer een opleidingsprogramma volgt.’

Aan het eind van de middag bracht Somers nog even bezoek aan Sediqa (op de foto naast Somers), die twee jaar geleden vanuit Afghanistan in ons land is toegekomen. Ginds volgde ze een opleiding economie maar ze kon haar studies niet afmaken. Vandaag begon ze haar opleiding bachelor communicatie.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten