• 21/05/2024

Met ‘Langlevegem’ stellen de Provincie Antwerpen, IGEAN en 7 gemeenten ‘een thuis voor elke levensfaze’ voor

Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel, zijn gemeenten waar veel mensen verspreid wonen, buiten de kernen. Daarom startten ze 2 jaar geleden samen met IGEAN met ‘Gewoontebreker’, een begeleidingstraject van de provincie Antwerpen. De inspiratiegids ‘Wonen in de tijd’ en het voorgestelde, ficteeve dorp, ‘Langlevegem’ bundelen concrete maatregelen rond levensloopbestendig bouwen en wonen.

De cijfers van provincie Antwerpen bevestigen dat, tegen 2040 is één op de vier inwoners ouder dan 65 jaar zal zijn. Momenteel is dat nog één op de vijf. Hierdoor worden de lokale besturen voor grote uitdagingen gesteld: niet alleen op het vlak van wonen, maar ook voor hoe wij ons verplaatsen binnen onze gemeente en hoe we onze zorg voor elkaar organiseren.

Ludo Neyens (schepen ruimtelijke ordening, Wommelgem) leidde de info-middag in. ‘Kwaliteitsvol wonen’ gaat over veel meer dan de impact van energetische en bouwkundige maatregelen voor een huis. Een échte thuis biedt over generaties heen een veilige en warme plek voor haar bewoners. Dit vraagt echt ‘loskomen’ van traditionele woonvormen. Bij de bouw en verbouwing van een huis wordt best rekening gehouden met de verschillende noden die bewoners doorheen de tijd kunnen of zullen hebben.

Hilde Boydens (directeur omgeving en klimaat, IGEAN): ‘Wij zijn een intergemeentelijke vereniging, die voor alle gemeenten uit het arrondissement Antwerpen actief is. Voor alles wat met wonen te maken betreft dit 28 gemeenten, die opgedeeld zijn in zes deelgroepjes, de zogenaamde interlokale verenigingen … IGEAN heeft hier vooral de coördinerende en overkoepelende functie en creëert het forum om projecten als dit mogelijk te maken’ 

(Op de titelfoto: Eerste rij, van links naar rechts: Hilde Boydens (directeur omgeving en klimaat, IGEAN), Katrien Schryvers (schepen Zoersel), Kathleen Helsen (gedeputeerde Wonen provincie Antwerpen), Kim Piron (expert Wonen, IGEAN), Mia Philips (beleidsadviseur Wonen provincie Antwerpen)

Van L naar R: Hilde Boydens, Kathleen Helsen, Kartrien Schrijvers

Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Wonen in de provincie Antwerpen (CD&V): ‘Tegen 2040 telt onze provincie 490.000 mensen ouder dan 65 jaar. Een stijging van bijna 100.000 inwoners in vergelijking met vandaag. Het is belangrijk dat lokale busturen kijken hoe zij best inspelen op deze uitdagingen. Het is dan ook mooi dat verschillende lokale besturen samenwerken in deze regio: een woongemeenschap stopt niet aan de grenzen van een gemeente … Hoe moeten we oude gewoonten breken om antwoorden te bieden op de nieuwe uitdagingen … Als we langer leven, moeten onze gemeenten en dorpen meegroeien met de nieuw woonnoden … Wij hebben de voorbije jaren nogal comfortabel gebouwd. Het is niet vanzelfsprekend om die grote woning te blijven onderhouden als we ouder worden … Niet alleen de woning moet aangepast zijn aan onze noden, maar ook de woonomgeving … Deze en vele andere handvaten bundelen we in de inspiratiegids ‘Wonen in de tijd’. Ze kan leiden tot concrete aanpassingen door lokale besturen en onze inwoners. Wij zien een grote meerwaarde als verschillende lokale besturen samenwerken en zijn daarom tevreden met deze vruchtbare samenwerking.’

Een tevreden Kathleen Helsen bekijkt de info-platen

Vandaag bundelen alle partners verschillende verhaallijnen in een inspiratiegids voor levensloopbestendige woonomgevingen: ‘Wonen in de tijd’. Met een kaart van het fictieve dorp Langlevegem presenteren ze ontwerpvoorbeelden die bijdragen aan zo’n inclusieve woonomgeving.

Het ‘voorbeeldhuis’ dat het project verduidelijkt

Katrien Schrijvers (schepen woonbeleid, Zoersel) vervolledigd: ‘Dikwijls horen wij: de vergrijzing is een groot probleem. Maar wat zouden wij zijn in een gemeenschap zonder die ouderen, die toch vele taken op zich nemen in die gemeenschap. Maar wij mogen niet blind zijn voor het feit dat zich specifieke noden met zich meebrengt, waar zij en wij vroeger te weinig aan dachten … De gids ‘Wonen in de tijd’ gaat over meer aspecten dan over wonen alleen: dit verhaal is niet uit het niets tot stand gekomen, het is een samenwerking geweest tussen verschillende diensten van deze zeven gemeenten. Vele antwoorden kwamen uit de bevraging van de bewoners omtrent de evolutie van woonnoden doorheen de tijd. Er is nood aan zorgzame buurten waar mensen graag en op een goeie manier kunnen ouder worden … Uit al die resultaten ontstond het plan van ‘Langlevegem’: hoe kunnen mensen doorheen heel hun leven blijven wonen binnen een vertrouwde omgeving …’

De inspiratiegids, de methodiek en het toetskader vind je op www.provincieantwerpen.be/gewoontebrekermidden.

Ook meer info op deze webpagina van IGEAN.

Ivo VAN DE KORPUT.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten