• 20/06/2024

Met de Aziëlaan op Neerland heeft nu ook Wilrijk zijn eerste tuinstraat

WILRIJK – De Aziëlaan in de Neerlandwijk in Wilrijk werd volledig aangepakt en kreeg een groene inrichting in samenspraak met de bewoners. Het is meteen de eerste tuinstraat van het district en bevat heel wat ingrepen die het openbaar domein vergroenen en ontharden, zoals geveltuinen, boombunkers, regentuinen met speel- en zitelementen en een collectieve regenwaterput met handpomp.

In een tuinstraat wordt  gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen (waterinfiltratie) van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,…  De stad wil met  pilootprojecten experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De intentie is om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een breed en duurzaam draagvlak bij de bewoners te creëren, zodat in de toekomst de tuinstraat meer en gemakkelijker in de stad toegepast kan worden. De Aziëlaan was één van die pilootprojecten. De anderen situeren zich in Antwerpen (Lange Riddderstraat), Borgerhout (Bloemstraat), Deurne (Jan Olieslagersstraat) en Berchem (Wasstraat, Woeringenstraat, Brouwerstraat en Berthoutstraat).

Hans Ides (CD&V), districtsschepen voor groen: ‘Na een intensief traject met bewoners, ontwerpers van de stad, water-link en Aquafin, startte in 2021 de heraanleg van de Aziëlaan tot een echte tuinstraat. Het hele project heeft, om verschillende redenen, een hele tijd geduurd. Dat komt onder meer omdat de bewoners zoveel inspraak kregen. Telkens  iemand had beslist hoe zijn of haar stukje groen eruit zou moeten zien, dienden de plannen hertekend te worden. Dat vergt tijd maar uiteindelijk loont het en het resultaat mag gezien worden. En uiteraard, dient het gezegd, heeft ook corona voor de nodige vertraging gezorgd.’ De Aziëlaan telt zestien huizen. Daarvan kregen veertien een groen tintje.  De volgende straat die wordt aangepakt we aanpakken is de Jan De Groofstraat, in het centrum van Wilrijk. Naast de tuinstraten zijn er ook woonstraten. Ides: ‘Met het ontwerp van een woonstraat willen we de kwaliteit van straten en buurten verhogen met een redelijk klassiek straatontwerp – dat is meteen het verschil met een tuinstraat – maar uiteraard ook met aandacht voor vergroening en verblauwing. Ook hier worden bewoners worden sterk betrokken en aangemoedigd om zelf stappen te ondernemen in en rond hun eigen woonst.’  De eerste woonstraat in Wilrijk wordt de Sterrenstraat in de wijk Elsdonk.

In de Aziëlaan wordt het dakwater langs de straatkant opgevangen in ondergrondse reservoirs en infiltratievaten. Met een handpomp kunnen de bewoners het opgevangen regenwater hergebruiken om planten water te geven of verkoeling te zoeken. Overtollig water wordt weggeleid naar een infiltratiezone onder het wegdek zodat het vertraagd in de bodem kan sijpelen. Hierdoor stroomt de neerslag niet naar de riolering.  Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen voor openbaar domein: ‘Het project ‘Antwerpen breekt uit’ is erg krachtig. Door relatief kleine, slimme aanpassingen uit te voeren en ervoor te zorgen dat er meer groen kan groeien zodat regenwater hergebruikt kan worden bijvoorbeeld. Kinderen kunnen terug op straat spelen en buren een babbeltje slaan.’ Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA): ‘We zijn als district blij met deze eerste tuinstraat, niet in het minst omdat de bewoners maximaal hun zeg hebben kunnen doen in het ontwerpproces.

Edwin MARIËN

Foto District Wilrijk

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten