• 23/02/2024

Merksem trekt wijkbudget uit, Hoekakker Ekeren krijgt nieuwe toekomst

MERKSEM – Onder het motto ‘jouw idee voor de buurt is geld waard’ stelt het district Merksem dit jaar opnieuw een budget van 10 000 euro ter beschikking voor bewonersinitiatieven die het leven in de Merksemse straten, buurten en wijken aangenamer maken. Projecten moeten worden ingediend voor maandag 15 maart.

Evi Marblie van het wijkoverleg Merksem: ‘Een ontmoetingsplek voor buurtbewoners? Een coronaveilig project met de buurt? Meer groen in de straten? Merksemnaren hebben zelf het beste zicht op hoe hun buurt aangenamer en gezelliger kan worden. Daarom geeft het district ondernemende bewoners de kans om zich actief in te zetten in hun straat, wijk of buurt en ondersteunt het hen daar financieel bij via het ‘wijkbudget’.’

Elke Merksemnaar kan een project uitschrijven. Dat project moet door minstens vier buurtbewoners samen worden ingediend voor 15 maart. Alle initiatieven die bewoners dichter bij elkaar brengen of de buurt een aangenamere leefomgeving maken, maken kans op een deel van het wijkbudget. ‘De voorbije jaren werd een ecoplantsoen en een bijenhotel gerealiseerd en taallessen, een speel- en muziekoptocht en een tentoonstelling over het verleden van de wijk Oud-Merksem georganiseerd.’ Info over het wijkbudget vind je op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/participatie/wijkbudget-merksem. Wie gemotiveerd is en een idee heeft, maar na het lezen van de info op de website graag hulp krijgt bij het uitschrijven van zijn project, kan contact opnemen met de Merksemse dienst Wijkoverleg via wijkoverleg.merksem@antwerpen.be of 03 338 72 49.

De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van het RUP Hoekakker in Ekeren verworpen. Daarmee wordt er een nieuwe stap gezet om het circa dertien hectare woonuitbreidingsgebied te herbestemmen naar parkgebied. Voor de realisatie van het RUP Hoekakker werken de stad Antwerpen en het district Ekeren samen met de eigenaars van het gebied, Vooruitzicht en de Ideale Woning, aan een nieuwe toekomst. Op de planning staat in de eerste plaats de ontwikkeling van een groot nieuw park. Aan de randen zullen er woningen, appartementen en voorzieningen voor de buurt komen.

Hoekakker was voorheen een woonreservegebied en sinds 1 januari 2016 een woongebied. De stad Antwerpen en het district Ekeren willen dat het groen maximaal bewaard blijft en ingericht wordt als park. Daarom wordt de bebouwing geconcentreerd langsheen de randen van het gebied. Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: ‘Het is een positief signaal dat het RUP standhoudt. We wachten nu nog op de uitspraak voor de vergunning van het park die voorligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvorens we van start kunnen gaan met de aanleg van het park. Hopelijk komt die uitspraak er snel en krijgt Ekeren een publiek toegankelijk park van dertien hectare waar iedereen van kan genieten.’

Koen Palinckx (N-VA, zie foto), districtsburgemeester van Ekeren: ‘Van de circa achttien hectare woonuitbreidingsgebied herbestemmen we met dit plan dertien hectare tot park. Op die manier zorgen we voor maximale creatie van nieuwe groene publieke ruimte. Ik ben verheugd dat de Raad ons volgt in deze redenering. Het park zal een prachtig landschapspark zijn met waterpartijen, dat er op voorzien is om het water op te vangen door gebruik te maken van hoogteverschillen. Ik kijk erg uit naar de realisatie.’ (EM / Foto N-VA))

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten