• 20/05/2024

Merksem past reglement van werkingssubsidies voor sportverenigingen aan

MERKSEM – De gewone agenda tijdens de districtsraad van Merksem leek op een drafje te zullen worden afgewerkt maar uiteindelijk was dat niet zo. De werkingssubsidies voor sportverenigingen werden aangepast en daar was niet iedereen het mee eens.

Schepen Patrick Van den Bempt (N-VA): ‘In ons reglement stond dat ook leden uit Antwerpen, Brasschaat en Schoten werden meegeteld wanneer de subsidies moesten worden verdeeld. Die specificatie werd geschrapt: er zal met ‘alle’ leden worden rekening gehouden, waar ze ook wonen. ‘ Bavo De Mol (Open Vld):  ‘Waarom tellen wij leden van andere gemeenten mee en gebeurt dat andersom niet? U hebt niet alleen Brasschaat en Schoten geschrapt maar ook Antwerpen, dat doet geen enkel ander district. Iemand die in Aken woont bijvoorbeeld wordt ook meegeteld. Doe uzelf en het district een plezier en haal dit punt van de agenda.’ Dat gebeurde uiteraard niet.  Alle raadsleden – behalve De Mol – stemden voor. Arben Gashi (Groen): ‘Wat ik wel niet begrijp is waarom deze wijziging wordt aangebracht. Ik heb er geen probleem mee maar vind wel dat we de lokale verankering moeten vrijwaren. We moeten meer de kaart van Merksem trekken.’ Pieter De Cock (CD&V): ‘Ik sport in Schoten, waar Open Vld mee in de meerderheid zit. Daar krijgt mijn vereniging wél een subsidie voor mij. De opmerking van mijnheer De Mol stuit me dan ook tegen de borst.’ In zijn repliek wees Van den Bempt erop dat uiteindelijk de subsidies zijn bestemd voor de (Merksemse) clubs en niet voor de leden. De vraag voor een reglementswijziging is gebaseerd op een advies van de sportraad in 2018, dat één jaar later nog eens werd herhaald.’

Bavo De Mol liet zich nog een tweede maal opmerken: bij zijn interpellatie en voorstel tot motie over het mentaal welzijn en eenzaamheid bij jongeren. ‘Heeft het district plannen om dit probleem aan te pakken? Bovendien vraag ik om de noden  in kaart te brengen.’ Sander Rotttiers (Groen) – voor wie het de eerste districtsraad was als opvolger van Fadami Aroua -: ‘Ik steun het voorstel en wil het nog uitbreiden. Het district moet ook op zoek gaan naar plekken waar samen kan worden gestudeerd.’ Ook PVDA was het ermee eens. De anderen steunden het voorstel niet. De Cock: ‘Het district heeft te weinig budgetten om zoiets te doen.’ Eenzelfde taal bij Philippe Elst (Vlaams Belang): ‘Andere instanties moeten zich hierover bekommeren.’

Schepen Sonja De Meyer (CD&V): ‘Ik ben verbaasd dat mijnheer De Mol zich beperkt tot de jongeren want ook de senioren bijvoorbeeld zijn getroffen. Het is niet de taak van het district om voor het mentaal welzijn te zorgen. We hebben trouwens de middelen en de expertise niet om het probleem in kaart te brengen. Op Vlaams niveau werden al initiatieven genomen door de ministers Weyts (N-VA) en Dalle (CD&V) en op stadsniveau door schepenen Beels (sp.a) en Duchateau (N-VA). Wel ben ik bereid om te bekijken of we partners kunnen vinden voor gezamenlijke studieplaatsen voor de studenten.’ Hierop beoordeelde  burgemeester Luc Bungeneers (N-VA) de motie als onontvankelijk.’ Zowel PVDA, sp.a als Groen hadden vragen over de P&R Keizershoek. Schepen Wendy Simons (N-VA): ‘Dit is geen lokale bevoegdheid. Jullie vragen duidelijkheid, wij doen dat ook. Het dossier zit op dit moment bij minister Lydia Peeters (Open Vld), die onder meer zal beslissen of parkeren in de toren al dan niet betalend wordt en ook de stad is verschillende scenario’s aan het uitwerken.’

Edwin MARIËN

Foto: FB

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten