• 14/04/2024

Meerderheid in Herentals stemt proefopstelling Wuytsbergen ongewild weg

HERENTALS – Veel rumoer dinsdagavond in Herentals toen de gemeenteraad naar zijn einde liep. De oppositie had meer uitleg gevraagd over – en bezwaren geuit tegen – de geplande proefopstelling voor de verkeersfilter Wuytsbergen-Ekelen (zie elders op deze website, bericht van dinsdag). Toen er diende te worden gestemd over een motie van oppositielid Jan Bertels (sp.a, zie foto) tegen de proefstelling werd die tot eenieders verbazing met vijftien stemmen tegen dertien goedgekeurd.

Wat bleek? Twee leden van de meerderheid, schepen Stefan Verraedt (N-VA) en de voorzitter van de gemeenteraad Bart Michiels (CD&V) duwden op het verkeerde knopje. Hilariteit alom. De digitale info-avond van volgende week dinsdag lijkt geen zin meer te hebben. Toen bovendien de technische apparatuur tilt sloeg besloot men de gemeenteraad tot tweemaal toe te schorsen. Hij wordt vanavond hervat. Drie punten staan geagendeerd:  Peter Verpoorten (Groen) vraagt om een participatietraject op te starten voor Wuytsbergen en om een website te construeren waar het volledige sportaanbod van de stad is terug te vinden. Bart Lamers (Stadslijst) eist meer toezicht in het Spaanshofpark en hoopt dat de Netelaan en de Spaanshoflaan bewonersgebieden worden.

Aan de turbulente stemming over de proefopstelling ging een hele discussie vooraf. Schepen voor mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA): ‘Omwille van de complexiteit van dit dossier hebben wij een studiebureau onder handen genomen. Bedoeling was om verkeersmetingen te houden. De oppositie doet nu of heel de buurt de proefopstelling slecht vindt maar we kregen zowel positieve als negatieve reacties.’

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V): ‘We zijn al in overleg met drie buurtcomités. We kunnen toch geen jaren gaan experimenteren met camera’s? We hebben hiervoor een budget van 170 000 euro en hadden we er ons makkelijk vanaf kunnen maken met een dynamische knip. Dit is een belangrijk dossier niet in het minst omdat er 800 woningen in de buurt staan.’

Bertels stelde zich vragen over de verkeershinder in de omliggende straten en op de ring omwille van de ingreep. ‘Bovendien moeten er vaak ziekenwagens en de MUG naar het RVT. Hoeven die dan om te rijden?’ Verpoorten was blij dat er iets ging  gebeuren maar ‘ik vrees dat de problemen zich gaan verplaatsen.’ Lamers vroeg om niet te vlug van stapel te lopen vermits 536 bewoners zich in een enquête negatief hadden uitgelaten.

Een ander dossier waarbij de meningen van de meerderheid en de oppositie loodrecht tegenover elkaar stonden was dat van de overdracht van beheer van het recyclagepark aan IOK Afvalbeheer vanaf vrijdag 1 januari 2021. Schepen Pascal Van Nueten (N-VA): ‘De overdracht vindt plaats omdat zich momenteel een personeelsmatige opportuniteit voordoet en omdat met de overdracht een meer professionele en toekomstbestendige dienstverlening kan worden geleverd. De financiële kostprijs blijft gelijk voor het stadsbestuur maar de burgers krijgen hiervoor zes uur extra openingstijd, toegang tot andere recyclageparken van het IOK – bewoners van Morkhoven kunnen naar Herenthout en die van Noorderwijk naar Olen –, de Herentalse bedrijven kunnen er terecht voor de verwerking van hun afval aan dezelfde prijs en er is personeel dat in een netwerk van regionale parken actief is. Nu worden tweederde van de ongevallen  veroorzaakt door niet inwoners. Onze eigen burgers worden onder druk gezet om hun paspoort te laten misbruiken. ’De oppositie had twijfels over de kostprijs vermits alleen het snoeiafval gratis blijft. Bertels: ‘Doordat er meer dingen betalend worden, zal het duurder uitkomen. Wij moeten een afvalbeleid voeren voor onze inwoners, niet voor die van 27 gemeenten.’

Edwin MARIËN

Foto: sp.a

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten