• 18/07/2024

Meer ruimte voor water, natuur en de mens in vallei van de Grote Nete

MOL – Lokale en bovenlokale instanties slaan de handen in elkaar om te werken aan de Grote Nete van de toekomst. En die toekomst lijkt verdacht veel op de Grote Nete van decennia geleden. Er komt weer meer ruimte voor water, natuur én de mens. Door de ambities op elkaar af te stemmen, kunnen de partners zoveel meer bereiken. Zo dromen ze luidop over nieuwe onthaalpoorten en een grote valleiroute van bron tot monding.

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor milieu en natuur: ‘De Grote Nete is een prachtige rivier, vol oude kronkelende netemeanders, prachtige kastelen en watermolens als waardevol erfgoed, de Loire van de Kempen. De vallei van de Grote Nete is van onschatbare waarde omwille van haar grote rijkdom aan natuur en biodiversiteit en haar uitzonderlijk recreatief potentieel. Je vindt er talloze, vaak kleine maar unieke en relatief onbekende plekjes waar het fijn vertoeven is.’

De Grote Nete werd in de jaren ’70 heringericht met hoge dijken om water snel af te voeren naar zee. Het gevolg is dat de rivier de vallei draineert in plaats van het water ter plaatse te houden en het in de grond te laten dringen. De Haes: ‘Vandaag beseffen we dat het anders moet. De grote droogte van vorige zomer toont aan dat we rivieren weer méér ruimte moeten geven, klaar voor de toekomst. En die toekomst zal verdacht veel lijken op de Grote Nete van in mijn jeugdjaren met natte ruigtes, moerasgebied, overstromingsgraslanden en brede rietkragen waar watergebonden natuur zich kan ontwikkelen.’

In de vallei zijn heel wat actoren actief. Zo werken het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg met het Sigmaplan mee aan het herstel van de vallei. De rivier krijgt opnieuw meer overstromingsruimte en zo’n 850 hectare natte natuur langs de rivier wordt hersteld. Ook verschillende (boven)lokale partners zoals Natuurpunt, de Regionale Landschappen en gemeenten zijn actief in het gebied. Om de lopende processen af te stemmen op de acties van stakeholders en de ambities van lokale besturen, nam provincie Antwerpen het initiatief om een gebiedsprogramma op te starten. Het biedt een platform om als coalitie samen te werken. De Haes: ‘Dat we hier met zoveel partners samen waren, toont hoe maatschappelijk waardevol de vallei is voor onze natuur, voedselvoorziening, voor toekomstige klimaatveiligheid en als buitenbestemming voor de mens om er te genieten, te ontspannen en te onthaasten.’

Naast het werken aan een klimaatveilige vallei, zetten de partners ook in op recreatie. Door de werken aan het Sigmaplan zullen er plekken zijn waar men niet meer op de dijk kan wandelen. Hier en daar komen alternatieve paadjes om stukken opnieuw aan de natuur te geven en valleiherstel te realiseren. De Haes: ‘Er is nog behoorlijk wat argwaan bij sommigen. Ze vrezen dat we onze Netevallei verliezen, maar het is net omgekeerd. Het wordt nog veel mooier, al zal het wel verschillende jaren duren voor dat zichtbaar wordt. Omdat het een project van lange duur is, planden we een aantal quick wins. Het herleven van de overzetplaats aan Pinzieleke is daar één van. We willen er mensen mee naar de vallei trekken om hen te tonen wat er te gebeuren staat. Natuurlijk speelt het veer ook een recreatieve rol.’

De partners bekijken ook de mogelijkheden om de Grote Nete beter te ontsluiten, bijvoorbeeld door nieuwe onthaalpunten op te richten. Een mooi voorbeeld is dat van het Grote Netewoud in Meerhout, gelijkaardige instappunten zouden ook kunnen komen aan Hof Ter Laken in Booischot of Kruiskensberg in Herenthout en Bevel. De Haes: ‘Ook voor de vele wandelaars en fietsers willen we meer doen. Daarom werken we aan een grote valleiroute van bron tot monding. Zo’n route brengt één verhaal van de Grote Nete en zet alle erfgoedparels en natuurgebieden mooi in de kijker.’ Er ligt nog heel wat werk op de tafel voor de partners. Tijd om verder aan het de slag te gaan en om in dialoog met alle betrokken partijen te bouwen aan de Grote Nete van de toekomst.

Ontdek hier de Grote Nete:

. (EM / Foto Tom CORNILLE)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten