• 14/04/2024

Meer open ruimte in Aartselaar, Kontich en Wilrijk; mammobiel in Aartselaar

AARTSELAAR – Op voorstel van Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving, keurde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek op grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeenten Aartselaar en Kontich goed. Het plan beschermt de vallei definitief als groenblauwe openruimteverbinding in de sterk verstedelijkte zuidrand van Antwerpen.

De Vlaamse Regering stelde het ontwerpplan voorlopig vast op zaterdag 21 mei. Van 8 juni tot 6 augustus 2021 vond een openbaar onderzoek plaats. Er kwamen vijftien adviezen en bezwaren binnen. Doel van het plan is de open ruimte in de vallei te behouden als een gemengd openruimtegebied voor landbouw, natuur en bos. Omwille van het overstromingsgevoelige karakter van grote delen van de vallei geldt een bouwverbod. Een aantal zones die op het gewestplan bestemd waren als industriegebied maar niet ontwikkeld zijn, krijgen nu definitief een openruimtebestemming. Het gaat onder meer over reservegronden in eigendom van Atlas Copco.

Demir: ‘“Met dit plan brengen we de principes van de bouwshift en de Blue Deal in praktijk. Door het ruimtelijk rendement op de bestaande terreinen van Atlas Copco te verhogen, kunnen we de harde bestemmingen in de vallei schrappen en de waterbergingsfunctie van het beeksysteem versterken. De grote verharde parkings in het buffergebied langs de Atomiumlaan zullen geherstructureerd worden. Door het parkeren te bundelen in een parkeergebouw ontstaat er binnen het bestaande ruimtebeslag ruimte voor nieuwe bedrijfsgebouwen én kan een deel van de bestaande parking onthard worden in functie van infiltratie van regenwater.’

Het plan zorgt er voor dat het recyclagepark van de gemeente Aartselaar dat pal in de vallei langs de beek ligt, verhuist naar een nieuwe locatie. Demir: ‘Na die verhuis zullen we de open ruimte in de vallei kunnen ontharden en het natuurlijk overstromingsgebied herstellen. In totaal zal het plan circa 27 hectare industriegebied en 83 hectare agrarisch gebied herbestemmen naar gemengd openruimtegebied of natuurgebied. Ook het natuurgebied Vuile Plas langs de E19 krijgt een ruimere aanduiding als natuurgebied.’ Veertien dagen na de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad wordt het plan van kracht.

In februari is er opnieuw een bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar in de gemeente Aartselaar. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling is. Het is dus belangrijk om tweejaarlijks een screeningsmammografie te laten uitvoeren.

De mammobiel staat van maandag 7 tot woensdag 23 maart op de parking van het CC, della Faillelaan 34. Onderzoeken zullen plaatsvinden van 7 maart vanaf 12 uur tot en met dinsdag 22 maart, 18.50 uur. De openingsuren zullen uithangen aan de ingang van de mammobiel. Alle vrouwelijke inwoners tussen 50 en 69 jaar zullen uitgenodigd worden voor een onderzoek. Het onderzoek is gratis. Achteraf wordt het resultaat van de mammografie per brief bezorgd. Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be , 0800 60 160, info@bevolkingsonderzoek.been https://www.aartselaar.be/alles-wat-u-moet-weten-over-mammobiel. (EM / Afbeelding Kabinet Demir)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten