• 19/06/2024

Meer fietshubs in Stad Mechelen, dat zone 30 uitbreidt

MECHELEN – Nadat vorig jaar al de eerste twee fietshubs in het Mechelse straatbeeld verschenen, kondigt stad Mechelen nu ook de volgende zes nieuwe locaties aan. Die liggen verspreid over het hele Mechelse grondgebied. Vicky Vanmarcke (Open Vld), schepen van mobiliteit: ‘We willen dat elke Mechelaar van de fietshubs gebruik kan maken.’

De uitrol van de fietshubs komt in een stroomversnelling nadat het Mechelse stadsbestuur eerder al besliste het aangekondigde Huis van de Fiets op verschillende locaties onder te brengen. Nu de nodige procedures doorlopen zijn en de locaties nader bepaald werden, kan de Dijlestad de zes resterende fietshubs plaatsen. In die fietshubs kunnen Mechelaars en passanten 24/7 terecht voor kleine herstellingen, het oppompen van hun fietsbanden en/of het opladen van de fietsbatterij. Ze bestaan uit een herstelzuil waaraan gereedschap is bevestigd en waaraan je je fiets kan ophangen om kleine herstellingen uit te voeren.

Bij de fietshubs staat een informatiebord met een kaartje waarop je kan zien waar je je bevindt. Een QR-code brengt je naar de fietssite van de stad. Op die site is heel wat info te vinden over fietsroutes en fietsvoorzieningen in en rond de stad. Je krijgt er ook een idee van wat er in Mechelen allemaal te doen is voor fietsers. Op de zuil zelf staan instructies die het gebruik van de fietshub toelichten. De voetpomp aan de herstelzuil is eenvoudig te bedienen, en op drie van de acht locaties (Grote Markt, Battel, Keerdok) is een laadlocker voorzien waar je de batterij van je elektrische fiets op een veilige manier kan opladen.

Vanmarcke: ‘Met de fietshubs willen we het steeds toenemende aantal fietsende Mechelaars maar ook passanten en recreanten tegemoetkomen. Als fietsstad van Vlaanderen willen we inzetten op aangenaam en veilig fietsen. Enerzijds door te investeren in goede fietsinfrastructuur zoals veilige fietspaden, anderzijds door fietsers te faciliteren door onze fietshubs of het plaatsen van fietsnietjes. Onze eerst geplaatste fietshub in Battel kan bijvoorbeeld al rekenen op vijf à tien lockergebruikers per dag, en dat al na vier wintermaanden. Het aantal gebruikers neemt ook maand na maand toe. We kijken dan ook enthousiast uit naar de zomermaanden en het verdere gebruik van de hubs. De fietshubs zijn een onderdeel in ons beleid als fietsstad van Vlaanderen. De keuze van locaties leunt daarbij aan. De zes nieuwe locaties zijn dan ook altijd nabij ‘places of interest’ zoals drukke fietsroutes, het stadscentrum of mooie plekjes in wijken en dorpen waar je even kan verpozen. De bepaling gebeurde ook altijd in overleg met de wijkconsulenten.’

De nieuwe fietshubs komen op volgende plaatsen: Muizen (aan het Brughuis in de Muizenhoekstraat), Walem (in de Emiel Engelsstraat aan de Walembrug over de Nete (westzijde)), Leest (Rupeldijk bij de brug, aan de overzijde van het Brughuis), Hombeek (kruispunt Stationsplein nabij toekomstige hoppinpunt aan Hombeek station), Heffen (op het jaagpad langs de Zenne, vlakbij de Chirolokalen) en Keerdok (parking Keerdok, aan de fietsenstallingen, toekomstig hoppinpunt. Laadlockers al aanwezig, binnenkort herstelzuil en infobord.) De al bestaande fietshubs zijn Grote Markt (ondergrondse parking) en Battel (Battelse Bergen, nabij de Batteliek en basisschool De Ark).

Vanaf morgen verandert het snelheidsregime op de trajectcontrole in een deel van de Hombeeksesteenweg van 50 naar 30 kilometer per uur. Door ook de Plaisancebrug, het Plaisanceplein en de Eggestraat mee op te nemen, ontstaat een grote aaneengesloten zone 30 binnen de woonzone Mechelen Zuid.

Vanmarcke: ‘Er was al een zone 30 van kracht in de Ridder Dessainlaan, de Geerdegem- en Stuivenbergvaart, de Brusselsesteenweg en de omliggende straten. De snelheidsverlaging van de trajectcontrole van het deel van de Hombeeksesteenweg dat loopt van net na het Plaisanceplein tot net voor het kruispunt met de Eggestraat is dus een logische stap. Om de verkeersveiligheid van de Plaisancebrug te verhogen breiden we de zone 30 hier verder uit, net zoals in de Brusselsesteenweg tussen het Plaisanceplein en de Hoveniersstraat. Door ook de Eggestraat mee op te nemen, wordt de verkeerssituatie voor de hele buurt helder en eenduidig.’ (EM / Afbeelding stad Mechelen, in het oranje de nieuwe zone 30-straten)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten