• 22/06/2024

Meer dropzones in Deurne, morgen optreden van studentenfanfare

DEURNE – Stad Antwerpen startte twee jaar geleden met het afbakenen van gebieden waar gebruikers hun deelvoertuig niet mogen parkeren (no park zones) samen met gemarkeerde zones waar gebruikers het voertuig móeten parkeren (dropzones). Uit ervaring blijkt nu dat de combinatie van grote no park zones met daarin voldoende dropzones de hinder van gestalde deelvoertuigen sterk verlaagt. Daarom rolt de stad het komende jaar extra no park en dropzones uit, met de focus op winkelgebieden en wijken die kampen met overlast door deelvoertuigen. Vanaf komende zomer is het winkelgebied in Deurne-Noord aan de beurt.

Het gebruik van deelvoertuigen zonder vaste stalplaats, zoals fietsen, bromfietsen en steps, is de laatste jaren sterk gestegen. De exploitatie van deze deelsystemen is gereglementeerd door de stad, om de openbare orde en veiligheid te vrijwaren en een wildgroei en overaanbod te voorkomen. Het reglement voorziet dat de stad zones kan vastleggen waar het verboden is om deelsteps en -fietsen of -bromfietsen te gebruiken (no go zones) of achter te laten (no park zones), of waar het aangeraden of verplicht is om ze te stallen (dropzones).

Ter hoogte van volgende locaties worden de nieuwe dropzones gemarkeerd: Frank Craeybeckxlaan 5, Turnhoutsebaan 79, Gallifortlei 1, Gallifortlei 63 en Te Couwelaarlei 120. Van zodra alle dropzones zijn uitgevoerd, wordt het winkelgebied daar een no park zone. De stad monitort de zones via data van de aanbieders, en evalueert voortdurend op welke locaties er meer moeten komen.

De stad zal op deze plekken verschillende soorten dropzones voorzien: voor gemengd gebruik (step, fiets en/of bromfiets) of per voertuigtype (enkel voor step, enkel voor fiets, enkel voor bromfiets). Ze worden vormgegeven via witte kaders op de grond met het woord ‘dropzone’ en een pictogram van de toegelaten voertuigen, met een infobord ernaast. De zones voor een specifiek voertuigtype hebben verticale vakken om de stallingsrichting en het aangewezen aantal aan te geven.

Rubi, het cultuurteam van UAntwerpen en AP Hogeschool, brengt kunst en cultuur voor studenten, personeel en alumni. Rubi biedt meer dan 40 activiteiten aan op verschillende campussen en in de stad. Theater, dans, muziek, beeldende kunst en veel meer… Sinds kort heeft de cultuurwereld van het Antwerpse hoger onderwijs er een extra troef bij: de studentenfanfare KLAANK (zie foto).

Morgen staat de housewarming van Rubi op de agenda. Het cultuurteam neemt haar intrek in de vernieuwde gebouwen op de Paardenmarkt. Daar bieden ze een gratis ontbijt en lunch aan aan iedereen die zich inschrijft. Tijdens de lunchpauze zal de campusdichter Esohe Weyden gedichten voordragen, het Universitair Koor komt langs en als laatste treedt ook nog de kersverse studentenfanfare KLAANK op tussen 13.30 uur en 14 uur op de Paardenmarkt 94, achter Gate 15. Bert Livens, lid van KLAANK: ‘Iedere woensdagavond komt een groep muzikale studenten naar Campus Groenenborger om samen te repeteren. Momenteel bestaat de fanfare uit ongeveer twintig leden, maar iedere student die zich geroepen voelt kan eens een kijkje komen nemen op woensdag.’ (EM / Foto UAntwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten