• 27/05/2024

Meer dan 200 leerlingen uit zesde leerjaar proeven van het secundair in Herentals

HERENTALS – Meer dan 200 leerlingen uit het zesde leerjaar lager onderwijs  proeven vandaag  van een dagje secundair onderwijs op Campus De Vesten in Herentals.

 Er zijn tien verschillende workshops die leerlingen uit de lagere school laten kennismaken met het middelbaar, er zijn negen lagere scholen die met één  of meerder klassen komen, er zijn meer dan 25 individuele leerlingen en meer dan 200 leerlingen in totaal. 

 Directeur Katrien Adriaensens: ‘Campus De Vesten organiseert naar jaarlijkse gewoonte een ‘DOE-dag’ voor leerlingen van het zesde leerjaar lager onderwijs. Binnenkort zetten deze leerlingen immers een belangrijke stap naar het secundair onderwijs. Door deze DOE-DAG willen we hen zo goed mogelijk begeleiden om de juiste schoolloopbaankeuze te maken en hen de sfeer laten opsnuiven op onze campus. De leerlingen kunnen zo volop proeven van het secundair onderwijs op onze school. We hopen zo de overstap volgend schooljaar iets minder spannend te maken.

We werken elke dag SAMEN aan de pedagogische kwaliteit en visie van onze school. We merken dat dit wordt opgepikt door ouders en leerlingen die hun vertrouwen in onze school uitspreken. Het stijgende aantal inschrijvingen is hiervan ook het bewijs alsook de grote interesse in onze DOE-dag en (online) infosessies.

 Ook ouders willen we informeren en de kans geven om de school te leren kennen. We verwelkomen op de OPENinfoDAG op zaterdag 9 maart tussen 10 tot 16 uur, ook geïnteresseerde ouders en leerlingen. Leerkrachten, leerlingbegeleiding, leerlingen en directie staan klaar om hen te informeren.

 We stellen onze eerste graad zaterdag open voor een begeleidde rondleiding of vrij rondlopen op de campus eerste graad. Leerkrachten informeren ouders graag over onze visie en werking van de A & B stroom eerste en tweede jaar. Er is een mogelijkheid om leerlingbegeleiding te spreken. Er is een infomoment over de algemene werking en visie om 11 en 14 uur en een infomoment COGNOSCO om 14 uur. Tenslotte is er een workshop Latijn.’

 Hilde Vanden Brande, coördinator eerste graad: ‘We vinden het als school belangrijk om in het belang van de leerling samen zijn of haar schoolloopbaan te begeleiden en te  ondersteunen, zoveel mogelijk op maat van de leerling zelf. Vaste partners hierin zijn de leerling, de ouders, de leerlingbegeleiding, de leerkrachten, het CLB, de directie, …’

 

‘We bereiden onze leerlingen voor op een veranderende toekomst. We bieden hen de nodige kennis maar leren hen ook de nodige vaardigheden (onder meer 21th century skills) om te leren, leven en werken in de toekomst.’

 ‘We integreren als school meer en meer het ‘zelfsturend leren’ in onze lessen en pedagogische aanpak. De kennis en praktische vaardigheden die binnen de eindtermen vallen, staan niet ter discussie en zijn voor alle scholen gelijk. Daarnaast gaan we samen met de leerling op zoek naar een beter evenwicht tussen doceren (de leerkracht praat, leerlingen luisteren) en zelfsturend leren. Bij zelfsturend leren gaan leerlingen zelf aan de slag, alleen of in groep. De leerkracht is eerder een coach van het leerproces. Door in te zetten op ‘zelfontdekkend leren’, leren we onze leerlingen de ‘21th century skills’ aan of de zogenoemde ‘vaardigheden van de toekomst’.

‘Onze school heeft een belangrijke taak om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen om de onderwijsdoelen, die in de leerplannen vervat zitten, te bereiken. Het belang van de leerling staat centraal waarbij ouders en leerkrachten de prioritaire partners zijn. Waar nodig betrekken we het CLB of andere experten.’ Info hier   (EM / Foto Campus De Vesten)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten