• 19/04/2024

Mechelse basisscholen kregen van januari tot juni 248 signalen van intrafamiliaal geweld

MECHELEN – De afgelopen zes maanden hebben de basisscholen in regio Mechelen maar liefst 248 signalen ontvangen voor 168 kleuters en leerlingen waarbij de politie moest optreden vanwege intrafamiliaal geweld. ‘Handle with care’, een initiatief in opdracht van Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van justitie en handhaving, zorgt ervoor dat wanneer de politie ingrijpt bij intrafamiliaal geweld er een signaal vertrekt naar de school van de betrokken kinderen. Op die manier kan de school noodzakelijke steun bieden aan kinderen.

Achter veel deuren in Vlaanderen vindt intrafamiliaal geweld plaats. Vorig jaar werden door de politie wel 25 000 processen-verbaal opgemaakt. Vaak delen ook kinderen rechtstreeks of onrechtstreeks in de klappen. Onderzoek toont aan welke verwoestende impact dit kan hebben op kinderen.

Kinderen die in aanraking komen met intrafamiliaal geweld hebben zo bijvoorbeeld meer kans op druggebruik, zelfmoordpogingen en depressies. In de wetenschap dat kinderen het grootste deel van hun dagen doorbrengen op school, kunnen leerkrachten dan ook een belangrijke rol spelen in de opvang en ondersteuning van kinderen die thuis met dergelijk geweld te maken krijgen.

 In Mechelen startte Zuhal Demir, in partnerschap met het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling (VECK) en PANGG0-18 en met steun van de lokale politie, het lokaal parket, de lagere scholen in Mechelen en de plaatselijke hulpverlening, daarom in januari  met het pilootproject ‘Handle with Care’.

 Binnen dat project slaan, onder leiding van het VECK, politie en scholen de handen in elkaar om kinderen die thuis slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld beter op te vangen. Wanneer de politie optreedt bij intrafamiliaal geweld, brengen ze de school binnen 24 uur op de hoogte. Het bericht aan de school bevat alleen de naam en de geboortedatum van het kind, samen met het codewoord ‘Handle with Care.’ Op die manier kunnen leerkrachten de volgende dag op school al meteen steun bieden en de veerkracht van de kinderen mee vergroten. Het VECK zorgde voor de nodige opleiding voor leerkrachten zodat ze handvaten kregen aangereikt bij het aannemen van de juiste houding.

 Demir: ‘Het gaat het om laagdrempelige sociale steun die ook wordt gegeven bij een overlijden of een ongeluk. Door kleine maar betekenisvolle acties zoals geen strafstudie geven wanneer het kind die dag te laat komt of de klaspop bij zich mogen hebben doorheen de dag, voelt het kind zich veilig op school en kan de focus opnieuw worden gelegd op de studies en de ontwikkeling van het kind. Wanneer een leerkracht niet op de hoogte wordt gebracht zou men onbedoeld verkeerde dingen kunnen zeggen of doen die de stress bij het kind net doen toenemen.’

Over een periode van zes maanden verstuurde de politie 248 ‘Handle with Care’-signalen voor in totaal 168 kinderen. Sommige kinderen kregen dus meermaals een signaal. Demir: ‘Hoewel ik al langer rond deze themathiek werk, was ik echt gechoqueerd door deze hoge cijfers. En dat is dan nog maar in de context van de lagere schoolkinderen enkel in regio Mechelen.’ In ongeveer de helft van de gevallen is de school al op de hoogte van de problemen thuis en leveren zij via verschillende wegen al heel wat ondersteuning aan hun leerlingen, maar in de andere helft van de gevallen was de school nog niet op de hoogte van het geweld binnenskamers en konden de kinderen dus dankzij het signaal extra ondersteund worden.

 Het Handle with Care-concept is geïnspireerd op de aanpak in andere landen, zoals Engeland en Nederland. Kamerlid Valerie Van Peel (N-A), zette het ook bij ons op de agenda. In Vlaanderen wordt nu eerst een grondige evaluatie gemaakt van het proefproject om daarna te bekijken hoe dit verder kan gezet worden en of het opgeschaald kan worden. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten