• 21/06/2024

Mechelen vordert premies voor 285 000 euro terug, digidokter in Putse bib

MECHELEN – Stad Mechelen vordert onrechtmatig verkregen overheidssteun in de toekomst sneller terug. Het gaat onder meer over stedelijke verbeterpremies die niet correct werden gebruikt en onrechtmatig verkregen leefloon. In een eerste schijf gaat het om 285 000 euro.

Stad Mechelen is al langer kritisch naar het gebruik van bepaalde subsidies en premies. Inbreuken op de reglementering kan leiden tot het verplicht terugbetalen van de verkregen overheidssteun. Arthur Orlians (Open Vld), schepen van financiën: ’Een evidentie. Het overgrote deel van de mensen en organisaties die financiële ondersteuning krijgt, heeft daar recht op. Maar we controleren wel of subsidies gebruikt worden waarvoor ze dienen en de geldende reglementen correct toegepast worden. We moeten streng zijn tegen misbruik. Wanneer men een stedelijke verbeteringspremie aanvraagt om een woning duurzaam te renoveren maar die eigenlijk voor iets anders gebruikt of teveel ontvangt, dan is het toch maar logisch dat we die premie terugvorderen.’

Naast stedelijke verbeteringspremies gaat het onder meer ook over onrechtmatig verkregen leefloon en het sneller terugvorderen van huurwaarborgen. Orlians: ‘Het gebeurt dat mensen onterecht of teveel leefloon ontvingen of door bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssituatie daar geen recht meer op hebben. Wanneer blijkt dat men onterecht leefloon heeft ontvangen dan is het logisch dat er een terugvordering gebeurt.’ Hetzelfde geldt voor het terugvorderen van huurwaarborgen. Wanneer mensen bij het afsluiten van een huurcontract de gevraagde huurwaarborg niet kunnen betalen, kunnen ze beroep doen op stad Mechelen. De stad zorgt voor een voorschot dat vervolgens in schijven terugbetaald wordt. Orlians: ‘Vroeger gebeurde dit automatisch via een afbetalingsplan van 50 euro per maand, ongeacht het inkomen van de betrokkene. In de toekomst maken we de afbetaling afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de schuldenaar. Sommigen zullen op die manier sneller hun schuld kunnen vereffenen.’ Om de afhandelingstermijn te vereenvoudigen en de kosten van de invorderingsprocedure te beperken, kan de stad overgaan tot het betekenen van een dwangbevel.

Orlians: ‘De financieel directeur kan onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen innen via een gerechtsdeurwaarder als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De schuld moet opeisbaar, vaststaand en zeker zijn, en de schuldenaar moet vooraf aangemaand worden met een aangetekende brief. Recent werd zo de opdracht gegeven voor de terugvordering van 285 000 euro aan onrechtmatige steun. We blijven hier in de toekomst verder op inzetten.’

Vind jij het soms moeilijk om online een zaal te reserveren, je in te schrijven in de academie of een treinticket digitaal aan te kopen? Dan is de digidokter iets voor jou. Voortaan komt hij naar de bib in Putte.

Bert Rousseau (N-VA), schepen van sociale zaken: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners mee zijn met alle digitale toepassingen. Daarom slaan het dienstencentrum, de bib en de sociale dienst de handen in elkaar om hulp te voorzien.’
Wekelijks kan iedereen terecht op twee infomomenten waarbij informaticastudenten van BEEGO klaarstaan om vragen individueel te beantwoorden. In het dienstencentrum kon je vroeger al terecht met een digitaal probleem. Vanaf nu breidt dit aanbod verder uit.
Inge De Bie (Open Vld): ‘Op dinsdagen kan je van 17.30 uur tot 19.30 uur terecht in onze bib. Op woensdag kan dit van 9 uur tot 12 uur nog steeds in het dienstencentrum Het Lijsternest.’

Een afspraak maken op voorhand is mogelijk, maar niet verplicht. Let wel: een afspraak geeft wel voorrang. Je brengt best ook je eigen toestel mee als je dat hebt. Deze service wordt gratis aangeboden door de gemeente. De digidokter is een samenwerking met Beego binnen het project ‘Samen Digitaal’ van de BODUKAP-gemeenten. Inschrijvingen en meer informatie via de bib (015 76 78 81) en het dienstencentrum (015 23 09 95). (EM / Foto BEEGO)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten