• 12/07/2024

Mechelen ijvert voor elektrisch gedeelde zelfrijdende shuttles in de stad

MECHELEN – Stad Mechelen investeert bijna 1,9 miljoen euro in deelmobiliteit. Binnen het speerpunt mobiliteit is deelmobiliteit dan ook één van de kernambities. In het kader van de campagne ‘Delen is voor iedereen’ werd in 2020 deelgenomen aan de actie ‘Verover de ruimte’ van Autodelen.net en Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Via deze actie worden parkeerplaatsen tijdelijk ingenomen en wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsers, voetgangers, natuur en/of beleving. Ook dit jaar neemt Mechelen deel en worden twee parkeerplaatsen ingeruild voor een parklet, een installatie op wielen. Op de parklet bevinden zich zitelementen, een speelelement voor kinderen, groen en versiering. De Verover de ruimte-actie wordt ditmaal ook gekoppeld aan het thema van zelfrijdend vervoer.

Om kennis en ervaring op te doen in innovatieve ontwikkelingen in mobiliteit, is stad Mechelen partner in een aantal Europese projecten. Eén van deze projecten is ART-forum. Dit Interreg Noord-Zeeregio project ondersteunt steden in de voorbereiding op en aanpassing aan de komst van zelfrijdende voertuigen.

Deze actie is uitgewerkt in samenwerking met Autodelen.net en zal in alle deelnemende steden in het ART-project plaatsvinden. Dit zijn het Noorse Bergen, het Deense Aalborg, het Duitse Bremen en Mechelen. Autodelen.net wil mensen laten nadenken over wat de impact zou zijn op de mobiliteit en ‘ons leven’ in het algemeen, moesten elektrische gedeelde zelfrijdende shuttles gemeengoed worden en een deel worden van onze mobiliteit.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld): ‘Mechelen wil voorloper zijn met de introductie van de zelfrijdende auto. Het project doet onderzoek naar het STOP-principe in deze nieuwe context alsook de impact op het mobiliteitsbeleid. Via deze actie willen we de Mechelaar actief betrekken en nadenken over hoe nieuwe mobiliteit ons gedrag zal beïnvloeden. Mechelen sluit zich met deze actie aan bij grote Europese steden.’

Hiervoor ontwikkelt Autodelen.net naast de parklet ook twee banners die visueel tonen hoe de openbare ruimte en het verkeer er zouden uitzien met zelfrijdende shuttles. Naast de parklet en de banners is het ook de bedoeling om op bepaalde momenten enquêteurs de locatie te laten bemannen en een aantal vragen te laten stellen aan voorbijgangers. Vandersmissen: ‘De vraag luidt: ‘Hoe kijkt de Mechelaar naar een toekomst met zelfrijdende gedeelde shuttle busjes?”.

Vandaag staat de parklet in de Onze-Lieve-Vrouwestraat waar de braderie plaatsvindt en er veel voorbijgangers zijn. Ze blijft er tot zondag 11 september. Op zaterdagen zullen enquêteurs voorbijgangers bevragen over zelfrijdende voertuigen. De enquête kan je terug vinden op www.mechelen.be/enquete-zelfrijdende-voertuigen. De installatie zal je later terugvinden aan het postkantoor aan de Grote Markt (van zaterdag 11 september tot en met vrijdag 17 september) onder meer in het kader van Open Monumentendag en Klokkenwerpen, op de Korenmarkt (van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 september, inclusief de autoloze zondag van 19 september en in de Graaf Van Egmontstraat (van zaterdag 25 september tot en met zondag 3 oktober, inclusief de Dag van de klant. (EM / Foto Stad Mechelen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten