• 20/04/2024

Burgemeester Bart Somers en schepen van Economie Greet Geypen

Mechelen heeft ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van Industriezones Noord I en II

MECHELEN – Met het oog op een optimale benutting van de beschikbare ruimte heeft Mechelen een studie en procesbegeleiding opgestart voor de herontwikkeling van Industriezone Mechelen Noord I en II. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan groeikansen voor bestaande en toekomstige bedrijven, het creëren van een robuuste omgeving ten aanzien van de klimaatuitdagingen en het verbeteren van de bereikbaarheid voor alle weggebruikers. Om het bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst werd door de stad, met subsidie van Vlaanderen, een studie en procesbegeleiding voor de herontwikkeling van deze terreinen opgestart.

Burgemeester Bart Somers (Voor Mechelen, links op de foto): ‘Mede daarom is het belangrijk om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. De industriezone Mechelen Noord I en II is met een oppervlakte van meer dan 10 000 are en met zijn 370 actieve ondernemingen, cruciaal voor de economische welvaart van de stad. Ondernemers brengen innoverende producten en diensten op de markt en genereren toegevoegde waarde die bijdraagt aan de economische welvaart. We willen bestaande bedrijven meer kwaliteit bieden en meer groeikansen geven, zodat het bedrijventerrein evolueert van een verouderde omgeving naar een interessante ondernemerslocatie met een sterke identiteit.’

Het industrieterrein kent zijn oorsprong in de jaren ‘60 van de vorige eeuw en kende een organische groei. Om het terrein klaar te maken voor de toekomst werd door de stad, mede met een subsidie van Vlaanderen, een studie en procesbegeleiding voor de herontwikkeling van deze terreinen opgestart. De stad ontvangt hiervoor een subsidie van 50 procent van de werkzaamheden tot een maximum van 113 375 euro.

Greet Geypen (Voor Mechelen, rechts op de foto ), schepen van Economie: ‘Omwille van de historische ontwikkeling, waardoor ruimte niet altijd even efficiënt en doordacht gebruikt werd, is er in Mechelen Noord I en II een infrastructuur ontstaan waarbij de bebouwde oppervlakte nog geen 45 procent van de totale oppervlakte bedraagt. De beschikbare open ruimte is weinig efficiënt benut. Zowel de weginfrastructuur, de beschikbare parkeerruimte als de open ruimte zijn weinig doordacht ingepland.’

Geypen: ‘Door bepaalde functies te centraliseren, ontstaat er ruimte. We onderzoeken alternatieve bouwmethoden. Denk daarbij aan het schakelen van gebouwen en het bouwen in de hoogte, waardoor we meer kunnen doen met dezelfde ruimte. Ook wordt onderzocht welke functies gedeeld kunnen worden, zodat deze niet op ieder perceel telkens opnieuw voorzien moeten worden en zo onnodig veel ruimte innemen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan bereikbaarheid met diverse vervoersmodi met bijzondere aandacht voor veilige en rechtstreekse verbindingen voor fietsers. We werken aan ruimte voor water en we zorgen voor een betere beeldkwaliteit door kwalitatiever groen te voorzien.’

De herontwikkeling van Industriezone Mechelen Noord I en II geeft de ambitie weer van het streven naar een duurzaam, innovatief en groen bedrijventerrein. Om dit te realiseren is het belangrijk om naast een duidelijk kader ook over de nodige hefbomen te beschikken die gewenste ontwikkelingen ondersteunen en stimuleren. Dit is zowel voor de Mechelen als voor Vlaanderen redelijk onontgonnen terrein waarbij de Dijlestad een pioniersrol op zich neemt. De bedoeling is om dit instrumentarium in de loop van april op punt te stellen.

Somers: ‘Ook industriezones hebben behoefte aan nieuwe ontwikkelingen die inspelen op zorgzamer omgaan met energiebronnen, die rekening houden met klimaatveranderingen en die ook gericht zijn op het vergroenen van de omgeving. We willen komen tot een industriezone die klaar is voor de toekomst, waar duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Met dit project dragen we bij aan de bredere visie van Vlaanderen op duurzame stadsontwikkeling.’

Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten