• 14/06/2024

Mechelen gaat jonge werkzoekenden werk op maat aanbieden

MECHELEN – Onder de centrumsteden scoort Mechelen – ondanks de moeilijke periode – niet slecht wat betreft werkgelegenheid. Men telt 7,7 procent werkzoekenden. Tegelijk ziet men in de groep achttien- tot 25-jarigen – het aantal werkzoekenden toenemen. 40 procent van hen vinden we in deze leeftijdscategorie. Zij vallen noodgedwongen terug op een leefloon. De stad heeft nu een ambitieus herstelplan klaar om die groep jongvolwassenen  maximaal te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende opleiding en werk.

Greet Geypen (Open Vld, op de foto tweede van rechts rechtstaand), schepen van economie, ondernemen en werk: ‘Vooral voor jongvolwassenen is het moeilijker om aan de bak te geraken dan vroeger, zeker bij maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen. Dit kan niet. We zijn gaan kijken hoe we hier iets aan kunnen door ons beleid erop af te stellen en de handdoek te openen. Iedereen moet kansen krijgen om te participeren aan de maatschappij. Als sommige doelgroepen hierbij moeilijkheden blijken te ondervinden, dan zullen wij ze ook extra ondersteunen.’

Gabriella De Francesco (Groen, op de foto tweede van links rechtstaand), schepen van armoedebestrijding, sociale zaken en welzijn: ‘Eén op drie in die groep werkzoekenden zijn studenten. Het is belangrijk dat jongeren een diploma halen. Onze maatschappelijke assistenten nemen iedereen apart onder hun hoede en zoeken werk op  maat. Het is niet de bedoeling dat je als jongere te lang afhankelijk bent van een leefloon. De voorbije jaren heeft onze stad al een aantal initiatieven genomen om Mechelaars die recht hebben op een leefloon zo goed mogelijk te begeleiden en hen zo snel en adequaat mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Die ‘proeftuin’ was iets succesvol maar kreeg geen vervolg. Daarna deed corona er niet veel goed aan.’

‘Nu willen we  innovatieve werkingen uitbouwen en gerichte samenwerkingsverbanden op poten  zetten met bijvoorbeeld kleine bedrijven. De proeftuin van toen gaan we verankeren om samen gaan naar datgene waar jongeren nood aan hebben. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft Mechelen een actieplan uitgewerkt. Het is de bedoeling om binnen de eigen organisatie aan talentontwikkeling te doen, maar ook om extern tewerkstellingskansen te creëren. Onze ambitie is om hen zodanig te begeleiden dat ze op eigen benen kunnen staan. Anderzijds gaan we kijken waar we jongvolwassenen interne ervaring kunnen laten opdoen. We versterken onze dienst Tewerkstellingsfacilitatie om op maat te werken naar een gepaste opleiding en jobkansen. En we nemen als stad onze verantwoordelijkheid door intern tewerkstellingskansen te creëren.’

Geypen: Door structurele samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties, gaat de stad voor een krachtdadige synergie die een arbeidsmarktgerichte maar ook mensgerichte aanpak vooropstelt. Hiervoor gaan we in zee met DUO for a JOB – dat werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond koppelt aan 50-plussers via intergenerationele mentoring- , Jobroad  – dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een job helpt door het organiseren van projectdagen waarbij ze werkzoekenden matchen met bedrijven uit hun netwerk- en Co-Searching – dat zowel thematische workshops rond werk zoeken organiseert als conversatiegroepen in functie van ervaringsuitwisseling op dit vlak.’ Het project start officieel op 1 januari 2022.

Edwin MARIËN

Foto Stad Mechelen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten