• 21/06/2024

Mechelen, Duffel en Mol gaan strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort

MECHELEN – Vandaag start de Week van de Handhaving, die net als in 2021 in het teken staat van zwerfvuil en sluikstort. We kijken hoe Mechelen, Duffel en Mol dat aanpakken.

Stad Mechelen, politiezone MeWi en Mooimakers (OVAM) slaan de handen in elkaar voor sensibiliserende en handhavende acties op verschillende hotspots. Stad Mechelen heeft een eigen actieplan, afgetoetst door Stadstoezicht, Milieu van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek en de Uitvoeringsdiensten. Burgemeester Alexander Vandersmisssen (N-VA): ‘Het doel van deze week is om overtreders bewust te maken van hun gedrag en de gevolgen ervan. Je kan overtreders beboeten, maar je kan ook met hen in dialoog gaan en alternatieven voorstellen. In beide gevallen laat je ze weten dat er een verhoogde pakkans is, en hun gedrag onwenselijk is. Vorig jaar werden er tijdens deze week 21 PV’s opgemaakt.’

Abdrahman Labsir (Open Vld), preventieschepen: ‘Het voltallige team van BOA’s wordt ingezet voor handhavende acties. Als Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar hebben zij het mandaat om een bestuurlijk verslag of proces-verbaal op te maken wanneer ze ongepast of antisociaal gedrag op heterdaad vaststellen. Voor deze controles trekken zij naar hotspots die gevoelig zijn aan peuken, blikjes en ander zwerfvuil. Deze werden eerder in kaart gebracht door onze gemeenschapswachten. Een team van OVAM staat paraat voor extra controles.’ Daarnaast gaat Mechelen preventief te werk. Zo is sensibilisering er het ganse jaar door, en is deze op een aantal locaties zeer aanklampend. De sensibiliseringsacties worden geïntensifieerd, met de inzet van gemeenschapswachten op diezelfde hotspots. De controleacties focussen op antisociaal gedrag. Bij minderjarige overlastplegers steunt Stad Mechelen op de aanpak binnen Nero 2.0, waarbij de begeleiding van de pleger en de betrokkenheid naar de ouders toe van belang is, en er ruimte is om met de minderjarige overtreder in dialoog te gaan alvorens te sanctioneren.

In Mol gaan de politie en mensen van de groendienst deze week samen op pad. Zien zij dat iemand een sigarettenpeuk op de grond gooit, dan spreken zij de roker in kwestie aan. Bovendien deelt men zakasbakjes uit. Rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten blijven een hardnekkig probleem. Merk jij onderweg een sluikstort of zwerfvuil op? Meld dit dan via www.gemeentemol.be/meldingen.

Het lokaal bestuur Duffel kocht in het voorjaar twee mobiele camera’s aan in de strijd tegen sluikstorten. Deze week zet men de resultaten al eens in de kijker. Isabel Glorie (N-VA), schepen van milieu en natuur: ‘Sluikstorten is terecht een bron van ergernis voor velen. We willen dit efficiënter aanpakken en kozen ervoor om extra middelen onder de vorm van twee mobiele camera’s in te zetten. Deze camera’s konden we eind mei op enkele probleemlocaties installeren. Sinds ze actief zijn, konden we al verschillende overtredingen vaststellen. Hiervan zijn al achttien sluikstorters geïdentificeerd waarvoor er een PV is opgesteld.’ Burgemeester Sofie Joosen (N-VA): ‘Dergelijk gedrag past niet en verdient een straffere aanpak. De geïdentificeerde overtreders mogen zich dan ook aan een hoge GAS-boete verwachten en zullen daarenboven de factuur van de opruimkosten in de bus krijgen. De camera’s zullen blijvend ingezet worden op de gekende sluikstortlocaties in Duffel.’ (EM /Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten