• 19/05/2024

Studenten stedenbouw en ruimtelijke planning universiteit Antwerpen

Masterstudenten werkten rond reservatiestrook tussen Wommelgem en Antwerpen Noord


ANTWERPEN – 26 masterstudenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning stelden vandaag de resultaten van hun ontwerpstudio’s voor in het Antwerpse Provinciehuis. Anderhalf jaar werkten de studenten aan een visie en een ontwerp voor vijf deelgebieden op en langs de zogenaamde ‘reservatiestrook voor de A102’, tussen Wommelgem en het knooppunt Antwerpen-Noord.

De jury wikte en woog de vijf toekomstbeelden van vijf verschillende gebieden in de rand rond Antwerpen. Gebieden één en twee behandelden de reservatiestrook ter hoogte van Merksem en Schoten. Gebied drie bekeek de herontwikkeling van bedrijventerrein Albertkanaal Zuid. Gebied vier focuste op een herontwikkeling van het Wijnegem Shoppingcenter, terwijl gebied vijf de leefbaarheid van de R11 ter hoogte van het rondpunt van Wommelgem aanpakt.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Groen Kruis en juryvoorzitter: ‘We werken al enkele jaren samen met de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Antwerpen. De studenten schuiven vaak verrassende insteken naar voor die ons helpen om met een frisse blik naar complexe ruimtelijke vraagstukken te kijken.’ Naast Lemmens bestond de jury uit vertegenwoordigers van de stad Antwerpen, de gemeente Schoten en verschillende Vlaamse administraties.

De masterstudenten stedenbouw en ruimtelijke planning werkten drie semesters aan hun ontwerpvoorstellen voor de oostelijke rand rond Antwerpen. De eindjury van vandaag vormde het sluitstuk van het derde semester. Het voorbije semester hebben de studenten gefocust op het haalbaar uitwerken van hun ontwerpvoorstellen uit het voorgaande academiejaar. Ze deden dat aan de hand van vijf dimensies: ruimtelijke haalbaarheid, financiële haalbaarheid, duurzaamheid, politieke en maatschappelijke haalbaarheid en juridische haalbaarheid. Lemmens: ‘Onder begeleiding verfijnen de studenten hun ontwerpen tot haalbare voorstellen, afgestemd op bijvoorbeeld het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen dat de provinciale visie op het ruimtegebruik van ons grondgebied omvat. Bovendien vallen de vijf zones in het werkgebied van gebiedsprogramma Groen Kruis, waarmee we openruimtegebieden willen verbinden. Ook de visie van het Groen Kruis pasten de studenten in hun ontwerpen toe.’

Op de eindjury vandaag gingen de voorstellen van een landschappelijk sportpark aan het fort van Merksem tot de omvorming van het Wijnegem Shoppingcenter tot een nieuwe levendige wijk. En door een slimme herstructurering en stapeling transformeerden de studenten het bedrijventerrein aan de Hoogmolenbrug tot een klimaatneutrale site.

Student Alexander Bols: ‘Het contact met de specialisten van de provincie was heel nuttig. Ze moedigden ons ook aan om als studenten gedurfde keuzes te maken en die te onderzoeken. Zo hebben we uiteindelijk in ons ontwerp de site van het Wijnegem Shoppingcenter echt radicaal veranderd. We zijn er voluit gegaan voor een mix van woningen en kantoren, een school en publieke groenzones, zodat er zowel overdag als ’s avonds leven is.’

Reservatiestroken houden letterlijk plaats vrij voor mogelijk toekomstige ontwikkelingen of uitbreidingen van snelwegen, zelfs wanneer de precieze plannen daarvoor nog niet afgewerkt of gefinancierd zijn. Op een reservatiestrook mag je dus niets (permanents) bouwen, ze moeten vrij blijven. Daardoor krijgt de natuur er vrij spel om zich verder te ontwikkelen. Dat gebeurde ook op de reservatiestrook voor de A102, een gemiddeld 250 meter brede strook die in een grote boog ten noordoosten van Antwerpen rond de stad loopt.

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten