• 19/05/2024

Massale belangstelling voor debat over fusie tussen Zwijndrecht en Beveren/Kruibeke

ZWIJNDRECHT – Het gemeentebestuur van Zwijndrecht organiseerde vanavond een politiek debat met alle politieke partijen uit de gemeenteraad over de mogelijke fusie met Beveren en Kruibeke en dit naar aanloop van de volksraadpleging op zondag 17 september.

Voor de gemeente is het moeilijk om een eenduidig standpunt over een mogelijke fusie in te nemen omdat de meningen binnen de gemeenteraad en binnen het schepencollege verdeeld zijn. Meerderheidpartij CD&V en oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang zijn voor, meerderheidspartijen Vooruit en Groen tegen.

Van elke politieke partij in de Zwijndrechtse gemeenteraad nam een afgevaardigde deel aan het debat dat plaatsvond in een al weken volgeboekt OC ‘t Waaigat. Daarna werd beslist om de discussie te livestreamen. Ook jeugdhuis De Trekker werd opengesteld zodat mensen daar het debat konden volgen en uiteraard deden velen dat ook van thuis uit.

Ann Van Damme (CD&V): ‘De Vlaamse Overheid zal in de toekomst meer taken naar de gemeente overhevelen. We kunnen die alleen maar aan als we fuseren. Wij hebben binnen de gemeenteraad unaniem beslist dat van een aansluiting geen Antwerpen geen sprake kan zijn. In het verleden waren er samenwerkingen  met de stad Antwerpen en die verliepen veel stroever dan de samenwerkingen met andere gemeenten in het Waasland.’

Stephen Hargreaves (Vooruit): ‘Als we zouden fusioneren van Antwerpen dan stappen we in een verhaal van districten en dan hebben we helemaal niks meer te zeggen maar dat zal ook – zij het in mindere mate – het geval zijn bij een fusie met Beveren en Zwijndrecht.’

Steven Vervaet (Groen): ‘We hopen dat mensen naar de volksraadpleging komen want nu hebben sommigen misschien de indruk dat de beslissing al genomen is. Beveren heeft een logge administratie. Dat zijn ze ons zelf komen zeggen. Terwijl onze medewerkers elkaar kennen.’

Danny Van Hove (N-VA): ‘Indien we niet fuseren zullen we gewrongen blijven zitten tussen twee blokken: Beveren/Zwijndrecht aan de ene kant en Antwerpen aan de andere en dan zullen we geen keuze meer hebben. We moeten aansluiten bij Beveren en Kruibeke en een aansluiting met Antwerpen vermijden, want dat is een hele andere bestuursvorm die we niet willen.’

Ronny Dobbeleir (Vlaams Belang): ‘Indien we nu niet fuseren dan worden we er in de toekomst misschien toe verplicht en dan worden we mogelijk een district van Antwerpen. Dat zou pas een ramp zijn.’

Vervolgens werd door moderator Wim De Vilder gevraagd of de politieke partijen zouden rekening houden met de uitslag van het referendum.

Dobbeleir: ‘Er moeten een relevant aantal mensen deelnemen aan de volksraadspleging. We gaan ervanuit dat iedereen die niet komt stemmen voor de fusie is.’

Van Hove: ‘De volksraadpleging heeft zich verengd tot bepaalde issues. We gaan zien wat dat oplevert. Sta me toe erop te wijzen dat de grootste volksraadpleging de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Die hebben wij gewonnen maar ondanks het feit dat wij met negen zetels de grootste partij waren heeft men ons wel naar de oppositie verwezen.’

Van Damme: ‘De volksraadpleging kan slechts een bindend karakter hebben indien 50 procent komt opdagen. Ik vind niet dat dit te hoog gegrepen is. Als je ziet dat voor aan een enquete over het al dan niet aanleggen over een pleintje 40 procent buiten de deur komt, is dat geen onrealistisch cijfer.’

Vervaet en Hargreaves: ‘De wet bepaalt dat een volksraadpleging rechtsgeldig is indien 3 000 van de 16 000 inwoners komt opdagen. Indien dat aantal wordt gehaald zullen wij de uitslag respecteren.’

Hargreaves: ‘Beveren heeft 154 miljoen schuld, Kruibeke 22 miljoen. Tel dat soms op en je komt aan 176 miljoen. Door een fusie krijgt men een cadeau van 33 miljoen maar dan blijft er nog 143 miljoen over waar de inwoners van Zwijndrecht ook voor zullen moeten opdraven.’

Van Damme: ‘Ook onze schuld zal oplopen tot 22,6 miljoen. Door het wegtrekken van verschillende bedrijven zullen wij twee miljoen minder inkomsten hebben.’

Het aantal gemeenteraadsleden in Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke samen bedraagt momenteel 85. Bij een fusie zal dat terugzakken naar 43. Of dat geen probleem is?

Van Damme: ‘Als inwoners van Zwijndrecht op politici blijven stemmen zal dat wel meevallen.’

We hebben in Zwijndrecht een aantal goed functionerende raden. Die bestaan niet in Beveren. Wij kunnen een beleid voeren dicht bij de burger.’

Van Hove: ‘Dat is een zwak argument. In Beveren zijn er verschillende cultuurraden en dan nog een overkoepelende dus de raden die nu bij ons bestaan zullen heus niet verdwijnen.’

Zwijndrecht heeft momenteel een personenbelasting van 2,5 procent. De vraag werd gesteld hoeveel een fusie aan de inwoners van Zwijndrecht zal kosten. Van Damme: ‘Dat hangt af van verschillende factoren. Daar kunnen we niet op antwoorden.’ Hargreaves: ‘Wij hebben het laten berekenen. Bij een bejaard echtpaar zal dat nog meevallen en schatten wij dat op 300 euro maar in andere gevallen kan dat oplopen tot 3 000 à 5 000 euro.’

Edwin MARIËN

Foto Gemeente ZWIJNDRECHT

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten