• 12/07/2024

MAS verzamelt 291 oorlogsverhalen, diamantstraten worden opgewaardeerd

ANTWERPEN – In mei 2023 opent het MAS een vaste tentoonstelling over Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog. Ter voorbereiding lanceerde het een oproep aan alle Antwerpenaren om hun persoonlijk erfgoed over de oorlog te delen. Dat leverde veel meer verhalen, documenten, foto’s en emoties op dan verwacht. Gisteren werd de verzamelactie afgerond.

Na een grote ronde met contactdagen en digitale contacten in alle districten komt de teller op 291 aanbieders. Curator Leen Beyers: ‘We zijn blij verrast. De meesten kwamen uit Antwerpen, maar via via kwamen er ook verhalenvertellers uit Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Israël. Vaak deelden deze personen meer dan één oorlogsverhaal.’ Het MAS sprak met 90-plussers die negen jaar of ouder waren tijdens de oorlog. De oudste getuige is 100 jaar. Daarnaast kwamen ook veel (klein)kinderen langs die het erfgoed van hun (groot)ouders toonden. Het MAS heeft dat gescand of gefotografeerd. De meeste aanbieders stemden in met een bruikleen of foto-reproductie voor de MAS expo in 2023.

Enkele aanbieders gingen over tot een schenking van hun persoonlijk erfgoed aan één van de organisaties die betrokken waren bij de oproep : het MAS, het Stadsarchief Antwerpen, Museum Kazerne Dossin, CEGESOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij), ADVN (Archief en Documentatiecentrum Vlaams Nationalisme), heemkringen, het Bunkermuseum Antwerpen en andere instellingen.

De volgende maanden worden al deze persoonlijke oorlogsverhalen verder onderzocht en verbonden met de grote geschiedenis van Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog. Dit zal resulteren in een tentoonstelling die de impact van de oorlog op het leven van vele Antwerpenaren laat zien. Want het is hier gebeurd en het kan opnieuw gebeuren. Op de foto zie je getuige Jean Jacques Vis als zeventienjarige hulpverlener tijdens het V bommen geweld in 1945.

Stad Antwerpen wil van de Hoveniersstraat, Rijfstraat en Schupstraat – de zogenaamde Diamantstraten – een woonerf maken. Bij de heraanleg zal veel aandacht zijn voor vergroening, de waterhuishouding en veiligheid. Het college keurde vorige week het voorontwerp goed.

Omdat er ondergronds weinig ruimte is voor wortels van bomen, kiest de stad voor verhoogde plantvakken en groenslingers. Ook komt er voldoende zitgelegenheid zodat bewoners en passanten kunnen genieten van de groene omgeving. Het voorontwerp voorziet verder in een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het regenwater dat op straat valt, wordt afgeleid naar de plantvakken. Voor de politie komen er enkele vaste parkeerplekken. De zones waar geladen en gelost kan worden, worden afgebakend door plantvlakken. Ten slotte voorziet het ontwerp in een architecturale verlichting voor de Portugese synagoge. De stad onderzoekt ook hoe de aanslagen van 1981 in de wijk kunnen herdacht worden en of een kunstwerk aan het AWDC-gebouw kan geïntegreerd worden. Claude Marinower (Open Vld), schepen voor openbaar domein: ‘We gaan met dit project naar een opwaardering van het economische hart van de diamant waarbij we een veilige ruimte creëren en een duurzaam en aangenaam handelscentrum centraal staat. We gingen hiervoor in gesprek met de bewoners en de handelaars en in het bijzonder met de Antwerp World Diamond Centre Stichting.’ (EM / Foto Cultuur Stad Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten