• 21/06/2024

Marian Lauwers (Borsbeek): ‘Centrumbewoners naar open ruimte krijgen’

BORSBEEK – Vandaag was het aan Borsbeek om de toekomstboom die men van Regionaal Landschap Rivierenland kreeg, aan te planten. Dat gebeurde in de omgeving van de Corluylei en het Vremdervoetpad.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Deze toetreding tot het Regionaal Landschap is een belangrijke versterking van het Gebiedsprogramma Zuidrand, waarin we ons buigen over de thema’s open ruimte, landschapskwaliteit en landschapsbeleving. Naast het Regionaal Landschap is ook de streekvereniging Zuidrand actief met betrekking tot erfgoed, cultuur en toerisme. Kortom, de gemeentes krijgen nu een totale ondersteuning om het landschap te verbeteren, trage wegen aan te leggen, vergroening van speelplaatsen te realiseren, te werken aan hun biodiversiteit, erfgoed, …Openbare ruimte is schaars aan het worden en nauwelijks zichtbaar. Wanneer je door Zeeland rijdt dan zie je de openbare ruimte. Bij ons zit ze verdoken achter de (lint)bebouwing. Tijdens de lockdown hebben heel wat mensen de openbare ruimtes ontdekt. Tijd om daar verder aan te werken.’

Marian Lauwers (Iedereen Borsbeek, zie foto), schepen van milieu en klimaat: ‘De symbolische spadesteek van onze toekomstboom is een moment om terug te kijken op heel wat mooie projecten en een engagement om verdere stappen te zetten naar de toekomst toe. We willen onze groene ruimte verder versterken en ervoor zorgen dat elke Borsbekenaar de weg kan vinden naar ons waardevolle landschap.’

‘Er loopt al jaren een nauwe samenwerking tussen de gemeente Borsbeek, de Stichting Kempens Landschap en de provincie Antwerpen waardoor sinds 2004 al meer dan 35 hectare open ruimte in de Koude Beekvallei is verworven en opgewaardeerd. Zo schakelden landbouwers over naar een lage teelt om het open uitzicht te behouden, werden verschillende kleine landschapselementen aangelegd en in beheer genomen, werd een geboortebos aangelegd, werden waterlopen ecologisch ingericht en poelen aangelegd en werd ook een groot gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk gemaakt Al de gedane stappen zijn belangrijke puzzelstukken om het resterende groen dat de Koude Beek vallei nog rijk is veilig te stellen, landschappelijk op te waarderen en recreatief open te stellen.’

‘De plaats waar we de lindenboom hebben aangeplant is een mooi plekje in de Koude Beekvallei, waar je kan rusten tijdens je wandeling en waar trouwens al heel wat lindenbomen stonden van het Kempens Landschap, die nu dus het gezelschap krijgen van één hele bijzondere: de toekomstboom, die hier minstens 100 jaar oud mag worden. Van hieruit kan je rustig tot in het dorp wandelen. Er komen verscheidene fietsers voorbij die vanuit Vremde, via het Geboortebos, naar de dorpskern rijden. Met Kempens Landschap hebben wij al heel wat initiatieven genomen om onze open ruimte te redden en te versterken. We willen hiermee inwoners uitnodigen om in het groen te komen wandelen, in dit gebied dat aansluiting biedt met het Fort in het centrum. Borsbeek heeft enorm veel waardevolle open ruimte maar ook een dichtbevolkte kern. Het is nu zaak om dorpsbewoners naar hier te krijgen. We zullen ons in de toekomst nog verder inzetten in het verbinden van de woonkern met de open ruimte. Momenteel lopen nog een aantal andere projecten. Er is een compensatiebos vlakbij aangeplant, de Diepenbeek zal in een nieuwe bedding gelegd worden en we hopen hier een trage verbinding door te trekken naar het Hulgenrodebos maar dat is nog toekomstmuziek.’

Edwin MARIËN

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten