• 21/06/2024

Maatregelen in regio Essen-Wuustwezel en Turnhout, kleurrijk Lier en Hooikt

LIER – Sinds 1 januari geldt er een permanent onttrekkingsverbod  voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken. Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx nu een uitbreiding van dat onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de ‘Kleine Aa’ en ‘De Aa’ en zal vanaf morgen van kracht zijn.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in waterlopen. Uit die metingen blijkt dat de waterpeilen in heel de provincie de afgelopen weken sterk daalden. De ecologische toestand wordt hierdoor aanzienlijk bedreigd. Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader ‘ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte’ wordt toegepast op de hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

De debietmetingen voor de stroomgebieden van de ‘Kleine Aa’ en ‘De Aa’ van afgelopen veertien dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt.

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn uitzonderingen, zoals voor hulpdiensten bij noodgevallen of in beperkte gevallen voor het drenken van vee dat in de weide staat en voor de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen. De voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg. Het is belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en om niet-essentiële toepassingen te vermijden. De drinkwatervoorraden en de toestand van het watersysteem vereisen op dit moment nog geen maatregelen ter beperking van het leidingwaterverbruik.

Her en der zag je bloembakken of manden verschijnen in het straatbeeld van Lier. Dit jaar kiest men voor een fleurig kleurenpalet met geel, roze, rood, wit en groen. In totaal gaat het om 125 hangkorven waarvan elf beurtelings aan de verlichtingspalen in de brede Antwerpsestraat, 34 reuzenpotten, 76 balkonbakken (aan bruggen), 38 balkonbakken (aan stadsgebouwen) en zes bloementorens. Het gaat om roze en witte geraniums, rode begonia’s, geel tandzaad  en afhangende bladplant hondsdraf.

De bloempotten/bakken/manden vind je in Lier en Koningshooikt op verschillende locaties: Dorpsstraat, Koningsplein, kapel op hoek Schoolstraat -B. Van Hoolstraat, Grote Markt, H. Geeststraat, Rechtestraat, Berlaarsestraat, Berlarij, Vismarkt, Rolwagenstraat, Zimmerplein, Schapekoppenstraat, Felix Timmermansplein, Begijnhofstraat, De Heyderstraat, Florent Van Cauwenberghstraat, Kartuizersvest, Leopoldplein, Antwerpsestraat, Netelaan, de bruggen aan invalspoorten en bruggen in de binnenstad. Daarnaast voorziet de stad bloembakken in eigen beheer, bijvoorbeeld in de Antwerpsestraat. De bloemen blijven tot oktober. De bebloeming en het onderhoud ervan kosten de stad 44 292,67 euro inclusief BTW. (EM / Foto Vlaanderen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten