• 17/07/2024

Maandag begint herinrichting Babbelbeekse Beemden, Duffel heeft nieuwe AED

DUFFEL – De provincie en het lokaal bestuur Duffel gaan het gebied aan de Babbelbeekse Beemden grondig uitbreiden en verduurzamen. Samen met het onthardingsproject van Duffel krijgen de Arkelloop en de Babbelsebeek met deze uitbreiding extra veel ruimte om te meanderen en water te bufferen.

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor natuur, milieu en waterbeleid: ‘Waar de Arkelloop in de Babbelsebeek vloeit, op de grens van Duffel met Lier, vind je natuurgebied Babbelbeekse Beemden. Dit kleine gebied van natte natuur vormt een belangrijke schakel in de waterhuishouding van de buurt. Hoe meer water we hier kunnen ophouden, hoe minder wateroverlast we krijgen stroomafwaarts.’ De start van de werken is voorzien voor maandag 9 januari en in zijn totaliteit zullen de werken ongeveer vijf maanden duren. De werken gebeuren in fases. Eerst zal de kruising van de Arkelloop met Senthout worden vernieuwd, vervolgens wordt Senthout onthard en aansluitend starten de werken aan de Arkelloop en Babbelsebeek zelf.

De Haes: ‘Die extra ruimte voor het water betekent een bijkomende bescherming tegen overstromingen, maar ook tegen waterschaarste. De totale meanderlengte zal ongeveer 1 300 meter bedragen, waar de huidige loop een trajectlengte heeft van circa 700 meter. Daarnaast zal het gebied ook een grotere natuurwaarde krijgen door het ecologisch beekherstel en door bepaalde zones ontoegankelijk te maken.’

Isabel Glorie (N-VA), schepen van ruimtelijke ordening: ‘In het RUP Open Ruimte Duffel West hadden we de vallei van de Babbelsebeek al herbestemd tot overstromingsgevoelig natuurgebied. Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid en goede samenwerking met Natuurpunt en Provincie Antwerpen kunnen we nu meer ruimte creëren voor water en natuur. Door ook het Senthout voor een stuk te ontharden kan extra water infiltreren en kunnen we een rustigere en veiligere omgeving bieden aan de wandelaars en fietsers om van de natuur te komen genieten.’ ”, vertelt Isabel Glorie, schepen van ruimtelijke ordening van lokaal bestuur Duffel.

Tijdens de eerste en tweede fase van de werken zal de knip in Senthout ter hoogte van de Hoevelaan volledig afgesloten zijn voor fietsers en voetgangers. Een omleiding wordt voorzien langs de Lintsesteenweg. Info: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/projecten/lopende-projecten/babbelbeekse-beemden.html

Duffel is een publiek toegankelijke Automatische Externe Defibrillator (AED) of ‘hartstarter’ rijker. Dankzij AXA Bank Nauwelaerts & Partners BV is de omgeving aan de G. Van der Lindenlaan voortaan voorzien van zo’n toestel.  In totaal zijn er momenteel acht AED’s beschikbaar in de publieke ruimte. Naast de toestellen bij de drie Duffelse ondernemers (Zijpstraat, Veldstraat en G. Van der Lindenlaan) vind je er ook aan de bibliotheek, het zwembad, woonzorgcentrum Sint-Elisabeth, gemeentelijke lagere school De Meyl en aan de kantine van KVV Duffel in sportcentrum Mijlstraat. Info over AED-opleidingen vind je op www.duffel.be/webshop. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten