• 23/06/2024

Flemish Minister of Mobility, Public Work Lydia Peeters poses during a photoshoot with members of the Flemish government, Friday 18 October 2019. BELGA PHOTO DIRK WAEM

Lydia Peeters: ‘Geen enkel lokaal bestuur had bezwaar tegen komst recreatiepark’

MORTSEL – Dat de eventuele komst van het project Captain Jack van Jack Schoepen naar de terreinen naast de luchthaven van Deurne niet meteen op applaus wordt onthaald in de Antwerpse Zuidrand is een understatement. De gemeentebesturen van Mortsel en Borsbeek spraken zich in een gezamenlijke motie uit tegen het project. Ook de gemeenteraad van Edegem deed dat unaniem en het schepencollege van Boechout volgt. Ook in Berchem en Deurne staan ze niet op de banken te springen. Lydia Peeters (Open Vld, zie foto), Vlaams minister van verkeer, die de uiteindelijke beslissing moet nemen, blijft het project verdedigen.

Peeters: ‘Er wordt een sfeer gecreëerd alsof ik plots, uit het niets, beslist heb, dat er een themapark moet komen en dat ik met protesten geen rekening heb gehouden. Niet is minder waar. We moeten teruggaan naar 2009. Toen is er een ruimtelijk uitvoeringsplan grootstedelijk gebied Antwerpen definitief vastgesteld , met inspraak van de omliggende, lokale, besturen, maar ook bewoners, zoals dat bij elk ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt. Dat RUP heeft de contouren vastgelegd van de zone ‘Voorstedelijke ontwikkeling’ naast de luchthaven van Deurne. ‘

‘Daarin is voorzien dat er een locatie komt voor stedelijke ontwikkeling. Daar zijn een aantal activiteiten toegelaten zoals groene of recreatieve voorzieningen. Dit vormt de juridisch  basis voor wat er op een welbepaalde site kan. Initieel zat het dossier bij de LEM (LuchthavenExploitatieMaatschappij) maar zij heeft duidelijk laten weten dat zij geen interesse had in dat perceel. Op vraag van De Lijn kwamen toen plannen voor een nieuwe stelplaats naar voor. Op dit moment zijn zij bezig met de bouw ervan.’

‘Het terrein werd opgedeeld in 4,5 hectare voor De Lijn, vijf hectare recreatiezone en 3,5 hectare KMO-zone. De site voor het themapark maakt geen onderdeel uit van de luchthavenexploitatie. Dat RUP is nooit aangevochten geworden, door geen enkel lokaal bestuur. Vervolgens is er een markbevraging gekomen, waarvan de resultaten zijn overgemaakt aan de parlementsvoorzitter. De opmaak van die marktbevraging is gedaan in overleg met VLAJO. Op 10 januari 2022 werden de offertes geopend. Er werd één offerte ontvangen van Skice Development II en dit bedrijf stelde zich als enige kandidaat voor de ontwikkeling van de recreatiezone. Die offerte voldeed aan de voorwaarden. Er is hier en daar nog wat bijgestuurd en finaal kon aan Skice Development II een toelating gegeven worden om dat gaan te ontwikkelen. De verkeersimpact zal verder bestudeerd worden en er dient een definitief inrichtingsplan te zijn.’

‘In de aanloop van dit project werd een gemeentelijke werkgroep georganiseerd waarbij de lokale betrokken besturen werden uitgenodigd. Hier werd informatie verstrekt over de plannen van de Vlaamse Overheid in verband met de ontwikkeling van deze site. De lokale besturen zijn ook in kennis gesteld van de marktbevraging en van de toekomstige potentiële ontwikkelingen. Uiteraard zullen de betrokken besturen geïnformeerd worden over verdere stappen in dit project, zoals dat eerder gebeurde. Op vraag van de gemeente Mortsel  heeft Skice Development II een klimhal voorzien.’

‘De Groen-fracties zeggen nu: er is een site die wel een bestemming heeft gekregen op een gewestplan of een RUP maar wij vinden dat daar een bos moet komen, maar op dit ogenblik is er een juridisch criterium, het RUP, dat moet gevolgd worden. De offerte is openbaar gegaan. Het heeft in het Europees Publicatieblad gestaan dus had er perfect een ondernemer kunnen zeggen dat hij daar een bos van wou maken maar er was maar één inschrijver die er een themapark wil ontwikkelen, dat voldoet aan alle voorwaarden.’

Michel Hubeau (Groen Mortsel): ‘De minister kent haar markbevraging niet. Daar staat in dat het recreatieproject zowel visueel als qua gebruik een link met de luchtvaart moet hebben en dat realiseren van een multifunctionele zaal van 500 tot 1 000 toeschouwers een vereiste is. Ik zie niet in wat die voorwaarden met een bos te maken hebben.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten