• 20/05/2024

Lydia Peeters gaat 193 onveilige schoolroutes in onze provincie verbeteren

ANTWERPEN – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil dat kinderen veilig met de fiets of te voet naar school kunnen gaan. Ze gaat daarom 193 knelpunten aanpakken. De meeste liggen in Arendonk, Mechelen en Nijlen (14), Herentals (10), Antwerpen (9), Duffel en Lier (8), Brasschaat en Zoersel (7) en Mol (6).

Peeters: ‘Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf. Eind december 2020 werden de lokale besturen opgeroepen om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen in kaart te brengen. Die knelpunten zijn ons nu bekend: in Antwerpen gaat het om 193 knelpunten waarvan we er alvast op korte termijn (via quick wins) 69 aanpakken. 21 ingediende knelpunten zullen via het geëigend subsidiekanaal voor ingrepen op gemeentewegen aangepakt kunnen worden. 32 punten zitten in grotere infrastructuurwerken vervat en worden dus ook aangepakt. 71 punten worden nog verder bestudeerd door de administratie, ook in overleg met de lokale besturen. “Van die laatste hopen we natuurlijk er ook zoveel mogelijk zo snel mogelijk aan te pakken. Ik vraag hierover snel duidelijkheid aan de administratie.’

Vroeger focuste het beleid vooral op het aanpakken van onveilige schoolomgevingen. Maar voor Lydia Peeters is een veilige schoolroute net zo belangrijk. Haar aanpak verloopt via twee sporen: voor schoolroutes op gewestwegen werden lokale besturen gevraagd knelpunten in kaart te brengen. Voor schoolroutes op gemeentewegen kunnen lokale besturen subsidies krijgen om ingrepen te doen ten behoeve van meer verkeersveiligheid. Doel is dat straks alle schoolroutes zo veilig mogelijk zijn ingericht. In totaal trok minister Peeters hiervoor 30 miljoen euro uit.

In onze provincie werden er maar liefst 193 knelpunten langs schoolroutes ingediend waarvan  er in de eerste fase 69 zo snel mogelijk worden aangepakt via quick wins (enkele werden heel recent zelfs al aangepast). Het gaat onder meer over het verbeteren van fiets- en voetpaden, het verbeteren van kruispunten, de aanleg of verbeteren van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen. Voor 75 punten zullen op korte termijn quick wins worden uitgevoerd. Voor de punten die mijn administratie nog verder onderzoekt, vraag ik op korte termijn duidelijkheid. Voor 21 andere knelpunten kan het lokaal bestuur een beroep doen op de nieuwe subsidie voor schoolroutes langs gemeentewegen of op de bestaande subsidie schoolomgevingen. ’ 71 punten worden nog verder bestudeerd door de administratie, ook in overleg met de lokale besturen en 32 punten zitten in grotere infrastructuurwerken vervat en worden dus ook aangepakt. Peeters: ‘We brengen eerstdaags de lokale besturen op de hoogte van de aanpak van de knelpunten, die zij hebben gesignaleerd op hun grondgebied.’

Ook wat de snelheid van aanpakken betreft, wil minister Peeters het verschil maken. Peeters: ‘Het gaat niet op dat men voor elk dossier een aparte Provinciale Verkeersveiligheidscommissie (PCV) of overlegvergadering moet bijeenroepen als men met eenvoudige maatregelen al het een en ander kan aanpassen. Bovendien kennen lokale besturen hun eigen terrein het best en weten zij als geen ander welke maatregelen bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Het is die knowhow die we gebruiken om knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen aan te pakken.’ (EM / Foto Kabinet Lydia Peeters)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten