• 19/07/2024

Lokaal bestuur Niel tegen bouw windmolens, infomarkt over Terhagen

NIEL – Het lokaal bestuur Niel verzet zich tegen de bouw van twee nieuwe windmolens langs de Rupel in Ruisbroek. Er wordt gevreesd voor onder meer slagschaduw en geluidshinder in Niel.

Energiebedrijf Engie diende een aanvraag in om twee nieuwe windmolens te bouwen op een industrieterrein langs de Nijverheidsstraat in Puurs-Sint-Amands, tegenover de Nielse wijk Hellegat. Het lokaal bestuur Niel vreest voor hinderlijke slagschaduw en geluidsoverlast, en het effect daarvan op de gezondheid en leefomgeving van de Nielenaren. Daarnaast is er bezorgdheid over de landschapsvervuiling die het project met zich zou meebrengen. Daarom dient het nu bezwaar in tegen de lopende vergunningsaanvraag voor de plannen.

Steven Mattheus (Open Vld), schepen voor ruimtelijke ordening: ‘Ons lokaal bestuur is zeker niet tegen windenergie, maar in dit dossier is de locatie voor ons een struikelblok. De woonkern van Hellegat ligt namelijk op amper 600 meter van één van de geplande windturbines. De slagschaduw zal dus tot op ons grondgebied reiken. Daarnaast maakt het zoeven van de wieken een impulsgeluid dat storend kan zijn voor mens en dier. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dit een negatieve impact heeft op de gezondheid. Als lokaal bestuur is het ook onze taak om te waken over het welzijn en de woonomstandigheden van onze inwoners. Het project zoals dat vandaag voorligt, voldoet daar jammer genoeg niet aan.’

Met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Groengebied Terhagen Boom vervangt de provincie Antwerpen de bestemming ‘golfterrein’ door natuurgebied en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. De provincieraad keurde het ontwerp-PRUP goed. Van maandag 21 november tot en met woensdag 19 januari 2023 kan iedereen het ontwerp inkijken en er zijn mening over geven. Het is de laatste stap in de procedure om te komen tot een definitief Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening: ‘De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.’

Natuurgebied met zachte recreatie dat is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, mountainbike, spelen, rust- en natuurbeleving. Kleinschalige infrastructuur om het gebied toegankelijk te maken en voor natuureducatie is ook mogelijk. In de kleine zone voor lokale dagrecreatie is ruimte mogelijk voor een visclub of petanquebanen. Er is geen plek voor verblijfsrecreatie, activiteiten met elektronisch versterkte muziek en geluidsproducerende sporten zoals motor-, auto- of schietsport. Bezoek de infomarkt voor een samenvatting van het ontwerp-PRUP en om vragen te stellen aan de projectleider. Je komt langs wanneer het jou het beste past op woensdag 30 november tussen 19 en 21 uur in het gemeenschapscentrum de Gam in Rumst (Koningin Astridplein 12). Info: www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten