• 20/06/2024

Livia Moreau (Mortsel): ‘Stad besteedt veel aandacht aan open ruimte’

MORTSEL – Park Oude God aan de Edegemsestraat wordt de locatie van de toekomstboom van Mortsel. Gedeputeerde Luk Lemmens (links op de foto),  burgemeester Erik Broeckx (beiden N-VA, midden op de foto) en Livia Moreau (Open Vld, rechts op de foto), schepen voor ruimtelijke ordening, zorgden vanmiddag voor de aanplanting.

Lemmens: ‘Ik weet dat Mortsel geen 60 procent groene ruimte heeft maar wanneer je dit hier ziet dan kan je toch wel spreken van een groene long. Ik denk ook aan de groene berm richting Wilrijk, waar ik woon, en de valk die huist in de toren van Agfa Gevaert en die ik af en toe zie voorbijvliegen wanneer ik in het Provinciehuis aan het werk ben.’

Moreau: ‘De boom had geen betere bestemming kunnen krijgen: in het midden van ons stadspark, het nieuwe groene gebied van Mortsel. Wij zijn de op één na kleinste stad van Vlaanderen maar toch het dichtst-bebouwd. In ons bestuursakkoord hebben we dan ook veel aandacht besteed aan open ruimte.’

‘We staan hier vlak bij onze nieuwe school. De symboliek achter de lindeboom is heel erg mooi en daarom hebben wij beslist om hem een plaatsje te geven naast de Vredesboom. De school is twee jaar geleden opengegaan dus het is een erg jong gebied. Er komt nog een ontwikkeling van ons stadsterras en het park zelf is nog in volle ontwikkeling. We zullen nog een aantal banken bijplaatsen maar het is vooral het groen dat nog moet groeien.’

‘Wij besteden ook veel aandacht aan ontharding. We gaan daar ook op inzetten wat bouwmisdrijven betreft en letten op de verhardingen die verboden zijn. We willen een postzegel-RUP ontwikkelen waardoor we de kleine groene gebieden veilig kunnen stellen maar omwille van corona is het het voorbije jaar iets rustiger geweest. Met de Perenpit – de vroegere locatie van de school die nu hier is gevestigd – komt er zeer binnenkort nog wel een mooi project aan. Eén-derde van het terrein zal – zoals in de bouwcode wordt voorzien – openblijven en wordt een buurtparkje. Het project zelf bestaat uit verschillende woonvormen: klein, groot, moduleerbaar,… met in het midden een groene tuin.’

‘Vergeten we ook het nieuwe stadhuis niet waar er een doorgang komt met het fort. De plannen voor de brug over het water zijn nu ook ongeveer definitief. Het gebouw staat al een hele tijd leeg omdat we hebben moeten zoeken naar een manier om binnen de budgetten te blijven maar uiteindelijk is er toch schot in de zaak gekomen. Het overige beton in onze stad bekijken we stuk voor stuk. Zo hebben we een woonuitbreidingsgebied  waar we liefst niet hebben  dat er bebouwd zou worden. We zijn een aantal pleinen aan het bekijken waar we hopelijk de beton kunnen weghalen om ze te vergroenen maar dat heeft tijd nodig. Tenslotte zal er op termijn ook een heraanleg  komen aan het ’t Parkske en zo zijn er nog veel dingen die we kunnen  en zullen verbeteren in Mortsel.’

‘Open ruimte is voor onze inwoners en ons bestuur van onschatbare waarde om aangenaam te leven, te wonen en te recreëren. We doen bij deze ook een warme oproep aan onze inwoners want ook zij kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door in tuinen en voortuinen streekeigen struiken, bomen en hagen aan te planten.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten