• 20/06/2024

Livia De Picker (UPC Duffel/UA Wilrijk): ‘Psychiatrische patiënt wordt vergeten’

WILRIJK –  Slechts vier van twintig onderzochte Europese landen erkennen ernstige psychiatrische aandoeningen als medische risicogroep die in aanmerking komt voor vroegere vaccinatie tegen COVID-19. Dr. Livia De Picker (Universitair Psychiatrisch Centrum Campus Duffel en UAntwerpen Campus Drie Eiken Wilrijk): ‘Nochtans lopen zij twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden en te overlijden.’

De vijf belangrijkste Europese organisaties voor psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg namen de vaccinatiestrategie onder de loep in twintig landen. Zij komen tot de vaststelling dat alleen Nederland, Duitsland, Denemarken en het VK prioriteit geven aan personen met ernstige psychiatrische ziekten, zoals psychose en ernstige stemmingsproblemen, die een verhoogd medisch risico lopen bij COVID-19. Een artikel over hun onderzoek wordt gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Lancet Psychiatry.

Hoofdauteur van het artikel is psychiater dr. Livia De Picker.  ‘Ongeveer één Europeaan op twintig krijgt ooit te maken met een ernstige psychiatrische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten ruim twee keer zoveel kans hebben om te overlijden. Wij vinden het dan ook verontrustend dat de grote meerderheid van de onderzochte landen in hun vaccinatiestrategie geen enkele melding maakt van psychiatrie of psychische stoornissen.’

De Picker en haar Europese collega’s zijn van mening dat mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen op dezelfde manier behandeld moeten worden als risicopatiënten met fysieke aandoeningen. ‘In ons land gaf de Hoge Gezondheidsraad wel degelijk aandacht aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in haar advies over de medische prioriteitengroepen. Helaas vertrok dit advies vanuit verkeerde en zelfs ronduit stigmatiserende ideeën en werden de harde wetenschappelijke feiten genegeerd. De raad ging er ook van uit dat deze mensen al bereikt zouden worden via de prioritaire vaccinatie voor personen die in een instelling verblijven, wat niet klopt. Tegenwoordig leven de meeste mensen met ernstige psychische stoornissen in de gemeenschap. België moet het voorbeeld van Nederland, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk volgen en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen expliciet op de medische prioriteitenlijst plaatsen. Ook Frankrijk heeft trouwens, in reactie op ons werk, aangekondigd dat te zullen gaan doen. Het zou echt beschamend zijn als ons land hierin achterblijft.’

Inge Vervotte, voorzitter dagelijks bestuur van zorgnetwerk vzw Emmaüs: ‘Er moet meer aandacht en prioriteit gegeven worden aan geestelijke gezondheid. Iedereen maakt zich zorgen over de toename van psychische problemen die zal volgen op de COVID-epidemie. Maar veel personen die al ernstige psychische problemen hebben, zullen deze problemen eerder en waarschijnlijk ernstiger doormaken. Er is substantieel bewijs van de schade die patiënten in de geestelijke gezondheidszorg lijden als gevolg van de pandemie.’

Sprekend in naam van de Europese gemeenschap van patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen, merkte GAMIAN-Europe voorzitter Hilkka Kärkkäinen op: ‘Het is ontmoedigend om te zien dat zelfs tijdens de pandemie geestelijke gezondheid voor veel landen een bijzaak is.’ (EM / Foto UAntwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten