• 22/06/2024

Lierse begrotingsapp is Belgische primeur – de zomer van Kontich

LIER – Stad en OCMW Lier introduceren een nieuwe begrotingsapp. Deze gebruiksvriendelijke app maakt niet alleen het opvolgen van de beleidsevaluatie en projecten makkelijker, maar faciliteert ook de opmaak van beleidsrapporten. Bovendien kunnen via deze app deze documenten op een vlotte manier ontsloten worden.

Beleidsrapporten (meerjarenplannen en jaarrekeningen) van lokale besturen worden momenteel hoofdzakelijk opgemaakt vanuit een budgettair/financiële invalshoek. Er is een groeiende behoefte om vanuit een beleidsmatige/inhoudelijke insteek te werken. Zo kan men nagaan of de vooropgestelde doelstellingen en actieplannen wel tijdig en kwaliteitsvol worden uitgevoerd zodat het uitgestippelde beleid ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Tot op vandaag wordt in beleidsrapporten al wel stilgestaan bij de inhoudelijke opvolging van de belangrijkste doelstellingen, maar is het voor raadsleden en burgers een hele klus om daar een transparant zicht op te krijgen. Ook voor de stadsadministratie is er geen handige software beschikbaar. Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA): ‘Met dit softwareprogramma maken wij een grote sprong voorwaarts. Dankzij deze toepassing kunnen we op een uniforme en gestructureerde manier de belangrijke speerpunten en projecten uit het meerjarenplan opvolgen en op een visueel aantrekkelijke manier rapporteren aan de raadsleden en burgers. Beleidsrapporten worden voortaan gepubliceerd op een speciaal daarvoor ontwikkeld webplatform dat men via de website van de stad kan raadplegen. Van zodra de gemeenteraad de BBC-beleidsrapporten goedkeurt, zullen die ook consulteerbaar worden via het online webportaal.’

Stad Lier is de eerste gemeente die deze app volledig uitrolt bij de opmaak van beleidsrapporten. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Stad Lier innovatieve IT-oplossingen invoert om het haar burgers en gemeenteraadsleden gemakkelijk te maken en optimale informatie ter beschikking te stellen. De jaarrekening 2020 werd volledig opgemaakt met deze software. Na goedkeuring door de gemeenteraad eind juni zal de jaarrekening 2020 via deze begrotingsapp ter beschikking gesteld worden.

Lokaal bestuur Kontich pakt uit met haar nieuw vrijetijdslabel UiT in Kontich. De Vrijetijdsbrochure werd in een nieuw jasje gestoken en krijgt nu de naam UiT-krant. Vorig jaar ontwierp Julie Vangeel de cover van de brochure. Vanaf het najaar geeft ze de fakkel door aan een andere Kontichse kunstenaar. Zo wordt er jaarlijks een Kontichs talent in de kijker gezet. Om het meest actuele aanbod te kunnen presenteren, wordt er niet meer gewerkt met een seizoensbrochure, maar verschijnt er een voorjaars-, zomer- en najaarsbrochure. De UiT-krant zomer valt een dezer dagen in de bus van de Kontichnaars. Wie de vrijetijdsactiviteiten graag op de voet volgt, kan vanaf nu terecht op de Facebookpagina ‘UiT in Kontich’

Lokaal bestuur Kontich pakt uit met een alternatief zomerprogramma. Onder het motto ‘Zomer in Kontich’ organiseert de vrijetijdsdienst deze zomer een reeks kleinere culturele, sportieve en ontspannende activiteiten en evenementen waarvan het merendeel in openlucht. Luc Abrams (Open Vld), schepen voor feestelijkheden: ‘ Er wordt gewerkt met inschrijvingen en reservaties. In het geval van regenweer zullen sommige activiteiten geannuleerd worden of verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.’ Meer info en reserveren: www.kontich.be/zomer-in-kontich.  (EM / Afbeelding Gemeente Kontich)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten