• 19/07/2024

Lier strijdt tegen kinderarmoede en versterkt geestelijke gezondheidzorg

LIER – Naar aanleiding van de coronacrisis ontving OCMW Lier een eenmalige subsidie van de Vlaamse overheid van 83 907,57 euro in functie van versterking van het lokaal armoedebeleid.

Met een deel van het budget wil Stad en OCMW Lier de lokale strijd tegen kinderarmoede opvoeren.

Schepen Annemie Goris (N-VA): ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn, met name voor kwetsbare gezinnen, zeer voelbaar, zeker ook voor kinderen binnen het gezin. ‘

‘De begeleiding van gezinnen in armoede kan intensiever worden uitgevoerd, evenals de samenwerking met het onderwijs om preventief op te treden bij signalen over armoede.’

‘Dit biedt bovendien kansen om gezinnen in armoede die door de coronacrisis worden getroffen, actiever op te sporen, de huiswerkondersteuning aan huis (in samenwerking met ARKTOS) verder uit te bouwen en specifieke ondersteuningsmaatregelen ten aanzien van gezinnen (digitale ondersteuning, onderwijscheques,…) gerichter in te zetten.’

‘In de tweede plaats wordt een deel van de middelen ingezet ter versterking van het aanbod rond geestelijke gezondheidszorg.’

‘Concreet wordt  een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CGG De Pont waardoor gedurende een jaar een psycholoog gedurende enkele uren per week aan de slag kan bij de sociale dienst van het OCMW.’

‘Na verwijzing door het OCMW kunnen dus mensen die nood hebben aan een kortdurig psychologisch consult bij hem/haar terecht.’

’De impact van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid van mensen is immers zeer reëel.’

‘Daarnaast biedt deze psycholoog ondersteuning aan het maatschappelijk werk van het OCMW.’

Tijdens de week van de pleegzorg van vrijdag 13 tot zondag 22 november zal Stad en OCMW Lier de actie ‘Doneer je gemeentehuis’ van Pleegzorg Provincie Antwerpen ondersteunen.

Goris: ‘Het doel hiervan is om samen op zoek te gaan naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die daaraan nood hebben.’

‘Van 13 tot 22 november zal het onthaal van het stadskantoor in de Dungelhoeff in een pleeggezin-jasje worden gestoken.’

‘Pleegzorg krijgt ook aandacht via de sociale mediakanalen van de stad. Op deze manier willen wij pleegzorg Antwerpen ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen.’

‘In 2019 steunde de stad als pleegzorggemeente ook al de actie ‘Doneer je bibliotheek’. Die actie in bib de Fé liet bezoekers op een laagdrempelige manier nadenken over het pleegouderschap.’ (EM /. Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten