• 27/05/2024

Lier koopt extra slimme rattenvallen, plantdagen voor meer bos, parking De Laag vergroent

LIER – Na een succesvolle proefperiode besliste het college van burgemeester en schepenen van Lier om nog vijf bijkomende slimme rattenvallen aan te kopen. Met deze aankoop verdubbelt de stad de capaciteit van het project.

 Rik Pets (N-VA), schepen voor dierenwelzijn: ‘In de stad worden regelmatig populaties ratten gespot die voor de nodige overlast zorgen. Omdat het gebruik van rattenvergif heel wat negatieve effecten heeft, werd voornamelijk gebruik gemaakt van vangkooien en klemmen. Vorig jaar ging de stad bijkomend op zoek naar alternatieve vangmethoden en kocht als test vijf slimme rattenvallen, SmarTraps, aan. Deze rattenvallen werken zonder gif. Op deze manier vermijden we dat er gif in de voedselketen terechtkomt of andere dieren hinderen. De ratten zelf blijven met deze vallen gespaard van een langzame en pijnlijke dood.’

 De slimme rattenval werd gedurende een lange periode getest en heeft zijn effectiviteit bewezen. Door de gebruiksvriendelijke software verloopt het gebruik van de rattenval vlot en efficiënt. Het systeem is een goede aanvulling op de klassieke vangmethodes. In de periode van januari tot september werden 195 bruine ratten gevangen. Een bijkomende investering in vijf extra slimme rattenvallen kost de stad 6 310,68 euro inclusief BTW.

Bossen zijn belangrijk voor onze toekomst. Ze remmen de klimaatverandering af en hebben nog heel wat andere belangrijke functies. In het kader van het bosuitbreidingsplan ‘Meer bos voor Vlaanderen’ plant de stad Lier, in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen, deze winter bos aan. Bert Wollants (N-VA), schepen voor openbare ruimte: ‘De nieuwe bossen komen in de buurt van het Fort van Lier, begraafplaats Kloosterheide (herdenkingsbos) en aan de Mechelsesteenweg achter wijk De Beunt. Er is gekozen voor verschillende inheemse boomsoorten waaronder zomereik, wilg, boskers, winterlinde, beuk, esdoorn, ruwe iep en zwarte els. Aan de bosranden planten we hazelaar, kruisbes, hulst, hondsroos, inlandse vogelkers, meidoorn, wilde appel, lijsterbes of aalbes. De ambitie is om de komende jaren nog meer bossen aan te planten.

Sabine Leyzen (Open Vld), schepen voor wijkwerking: ‘Aan het Fort van Lier zijn er op vrijdag 24 en zaterdag 25 november plantdagen. Op vrijdag kunnen leerlingen van de Lierse basisscholen een boom planten. De dag erna is iedereen welkom. Steek mee je handen uit de mouwen en draag een steentje bij voor het Klimaatactieplan 2.0 waarmee we van Lier en Koningshooikt een veerkrachtige en duurzame gemeente willen maken tegen 2030. We voorzien een kleine traktatie voor de enthousiaste planters.’ Je kan komen planten tussen 9 en 14 uur aan het Fort van Lier, Fortweg 24. Zorg voor aangepast schoeisel en eventueel handschoenen. Je schrijft je hier in en kiest een tijdslot waarbinnen je mee komt planten.  

In september keurde het college het project ‘Vergroenen parking De Laag’ (zie foto) goed. Een deel van de parkeerplaatsen wordt onthard, daarnaast worden er bomen aangeplant en een bloemrijk grasmengsel ingezaaid. Met dit project wordt verder invulling gegeven aan de realisatie van de opgebouwde visie uit het traject ‘Veerkrachtig Koningshooikt’ waarbij de stad inzet op het behoud, maar de uitbreiding van de groene ruimte in Koningshooikt.

De stad stelt aannemer Caers Stefaan BVBA (Turnhout) aan voor de uitvoering van de werken voor een bedrag van 36 300 euro inclusief BTW. De uitvoering van de werken is voorzien in december onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden. Het omvat het uitbreken en afvoeren van betonklinkers, het uitgraven van de zone tot 40 centimeter diepte, het aanbrengen van gefundeerde boordstenen, het inzaaien van de zone met een grasrijk bloemenmengsel (445 vierkante meter) en het verwijderen en afvoeren van de stoeptegels ter hoogte van de Amerikaanse eiken en aanvullen met teelaarde. (EM / Foto Open Vld Lier – Koningshooikt)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten