• 14/06/2024

Lier: geen mondmaskerplicht meer voor fietsers, Masterplan voor Fort

LIER – Sinds 20 oktober 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in alle straten binnen de stadsvesten in Lier en dit elke dag tussen 8 en 18 uur, voor iedereen vanaf twaalf  jaar. Ook als fietser was je in deze omstandigheden verplicht om een mondmasker te dragen.

Waarnemend burgemeester Rik Verwaest (N-VA): ‘In de praktijk blijkt echter dat het dragen van een mondmasker op de fiets de zichtbaarheid kan verminderen bij brildragers, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Bovendien heeft iemand die actief fietst op de rijbaan geen nauwe contacten die de verspreiding van het virus kunnen bevorderen.’ Daarom besliste de burgemeester om deze mondmaskerplicht aan te passen. Wie fietst of met een ander voortbewegingstoestel (bijvoorbeeld elektronische step) deelneemt aan het verkeer op de rijbaan is vanaf nu niet meer verplicht om een mondmasker te dragen. Voor wie stilstaat of met de fiets aan de hand over het voetpad gaat, geldt die verplichting uiteraard nog wel.

Vanaf midden juni tot begin oktober zorgen kleurrijke vlaggetjes opnieuw voor extra sfeer in het centrum van Lier. Verwaest: ‘Omdat de vlaggetjes de voorbije jaren zorgden voor positieve reacties bij zowel bezoekers als handelaars, komen ze dit jaar terug. Ongeveer 60 vlaggenlijnen brengen extra kleur in de Antwerpsestraat, Kartuizersvest (tot aan Vervlietstraat), Rechtestraat, Berlaarsestraat en Berlarij.’ De bevlagging start in juni en eindigt na zondag 10 oktober.In deze periode vinden in Lier verschillende koopacties plaats, uiteraard onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen, namelijk op zaterdag en zondag 26 en 27 juni (Summer Kick Off), zondag 4 juli (Zomersolden), zaterdag en zondag 11 en 12 september (Boulevard Gommaar) en zaterdag en zondag 2 en 3 oktober (Weekend van de klant).

In juni 2020 keurde het stadsbestuur de samenwerkingsovereenkomst Interreg Europe ‘RFC’: herover de vestingsteden’ met Regionaal Landschap goed. Het Interreg-project gaat over de ontwikkeling van een uniek vestingstedennetwerk in de Antwerpse regio. Het stelt een strategische en integrale aanpak voor het verduurzamen van militair erfgoed in deze vestingsteden en forten voor. Er zijn vijf vestingsteden op het grondgebied van de Regionale landschappen gelegen, waaronder Lier.

Marleen Vanderpoorten (Open Vld), schepen van onroerend erfgoed: ‘Binnen dit project zal er gewerkt worden rond specifieke thema’s. Lier kiest ervoor om samen met de Lierenaars en betrokkenen een toekomstvisie uit te werken voor het Fort van Lier. Bedoeling is om na te gaan welke stappen nodig zijn op korte en lange termijn om het Fort goed te bewaren en duurzaam te beheren, maar de insteek wordt ook opengetrokken. Dit project zal ook vanuit het oogpunt recreatie nagaan hoe kan ingespeeld worden op het huidige gebruik van het fort en hoe de link met de corridor van open ruimte kan worden gelegd. Het fort biedt een unieke gelegenheid tot fietsen en wandelen en tot het uitwerken van een cultureel parcours.’

Het resultaat zal een uitgewerkt masterplan voor het Fort van Lier zijn. Inwoners kunnen meewerken aan de opmaak van dat Masterplan via een participatietraject. Tijdens ‘de Zomer van het Fort’ kunnen Lierenaars hun fort beter leren kennen en zich kandidaat stellen. Een stuurgroep werkt de plannen voor ‘de Zomer van het Fort’ concreet uit. (EM / Foto Visit Lier)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten