• 24/02/2024

Lier gaat strijd aan tegen domiciliefraude, toerisme Malle boomt in 2020

LIER – De stad Lier, CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor stad en OCMW Lier, het sociale verhuurkantoor De Woonkans VZW, de lokale politie van Lier en de gerechtelijke overheden hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend.
 
Dit samenwerkingsprotocol heeft als doelstelling om samen te werken aan de strijd tegen domiciliefraude. In eerste instantie willen de betrokken partijen inzetten op het voorkomen van domiciliefraude van personen die gebruik maken van sociale woningen toegekend door de CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, stad en OCMW Lier en het sociaal verhuurkantoor De Woonkrans VZW. In tweede instantie is het de bedoeling om de aanpak van domiciliefraude te optimaliseren. Het protocol kadert ook in de strijd tegen sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëring. Het gaat vooral over preventieve en ondersteunende maatregelen zodat misbruiken vermeden of opgespoord kunnen worden.
 
Het preventieve luik omvat verschillende aspecten. CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting , stad en OCMW Lier en het sociaal verhuurkantoor De Woonkans VZW zullen potentiële huurders bij de opmaak van het contract in begrijpbare taal uitleggen wanneer er een wijziging in het huishouden is, dat dit gemeld moet worden en op welke manier. Zij zullen ook de sancties uitleggen indien zij dit niet doen en de lokale politie op de hoogte houden wanneer er wijzigingen zijn van de regelgeving en het kaderbesluit sociale huur en /of werkingsprincipes. Ook de lokale politie zal dit doen bij haar huisbezoeken. De referentieambtenaar stelt de desbetreffende huisvestingsmaatschappij in kennis van de opstart en het resultaat van de administratieve procedure inzake de wet op het bevolkingsregister. Zij zal hen op de hoogte houden van wijzigingen in de regelgeving. De wijkinspecteur zal alle nuttige vaststellingen opnemen in het verslag van de woonstcontrole. Indien nodig zal de lokale politie een onderzoek opstarten en wordt de huisvestingsmaatschappij als benadeelde partij opgenomen in het proces-verbaal. Indien dit niet gemeld wordt , neemt de referentieambtenaar domiciliefraude van de verschillende partijen een verklaring af zodat een dossier kan opgestart worden. Het protocol zal ieder jaar geëvalueerd worden.
 
Door de lockdowns en de oproepen in de media om de toerist uit de hangen in eigen land of dorp, werd 2020 zowaar een boerenjaar voor de dienst toerisme van de gemeente Malle. Getuige daarvan een recordaantal van 2 974 bezoekers in het toerismekantoor. Was er afgelopen zomer een grote interesse in het wandel- en fietsaanbod in Malle, dan schoot in het najaar de verkoop van Malse geschenken de hoogte in. Vooral in de maand december was het in het toerismekantoor bij momenten aanschuiven voor eindejaarsgeschenken. In totaal gingen er 276 Malse mandjes over de toonbank en verkocht de dienst toerisme voor meer dan 25 000 euro aan Malse cadeaubonnen en horecabonnen. Dries Van Dyck (DBM), schepen van toerisme: ‘Die verkoop betekent sowieso een boost voor onze lokale economie. Lokaal kopen blijft trouwens ook in 2021 het motto, want onze ondernemers kunnen in deze moeilijke tijden alle steun gebruiken.’ Achter de schermen werkt Toerisme Malle al volop aan enkele nieuwe ideeën en activiteiten voor 2021. Van Dyck: ‘We vernieuwen niet alleen het toeristisch aanbod, maar steken binnenkort ook onze toerismewebsite in een volledig nieuw jasje.’ (EM)
🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten