• 23/06/2024

Liberale fractieleider in Bonheiden stapt uit partij, steun voor noodhulp, ook in Hove

BONHEIDEN – Het lokaal bestuur van Bonheiden heeft beslist om een bedrag van 15 000 euro te bezorgen aan de hulporganisatie Koerdische Rode Halve Maan voor de ondersteuning van slachtoffers na de aardbeving van 6 februari. Dankzij een bijdrage van de mondiale raad en gezien de grote schaal van de ramp werd het jaarlijks budget verhoogd.

De Koerdische Rode Halve Maan biedt medische, materiële en logistieke ondersteuning aan de slachtoffers van humanitaire rampen en natuurrampen. Het lokaal bestuur van Bonheiden kent deze organisatie dankzij één van de maatschappelijke werkers die zich ook inzet als tolk Koerdisch en nauw betrokken is bij het gebied. De Koerdische Rode Halve Maan heeft mensen ter plaatse in het getroffen gebied in Syrië, waar moeilijker steun naartoe vloeit.

Het lokaal bestuur van Hove doneert dan weer een bedrag van 8 000 euro aan het Consortium 1212 om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te steunen.

Burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA): ‘Ons bestuur voorziet jaarlijks een budget voor noodhulp dat wordt besteed in uitzonderlijke omstandigheden voor acute en tijdelijke hulp voor, tijdens en vlak na een ramp of een acute crisis. De gevolgen van de aardbevingen zien we als een acute crisis: basisbehoeften, zoals het recht op warme maaltijden, een dak boven het hoofd, een hygiënische leefomgeving en psychosociale bijstand zijn er hoognodig. We zullen via infoHove april en andere kanalen onze inwoners oproepen om de slachtoffers te steunen.’

In Bonheiden was er nog sensationeler nieuws op de gemeenteraad. Rudi Withaegels, fractieleider van meerderheidspartij Open Vld, deelde mee dat hij voortaan als onafhankelijke zal zetelen. Hij is het niet eens met een aantal beslissingen van de gemeenteraad. Withaeges gaat ervanuit dat Bonheiden zal fuseren met Mechelen en dat ziet hij niet zitten maar vooral is hij gekant tegen het boomkapbeleid.

‘De gemeenteraad moest vorige maand het subsidiedossier voor het bosbeheersplan snel goedkeuren, terwijl er tot 4 maart tijd voor is. Ik vrees dat er een fusie met Mechelen zit aan te komen. Ik weet dat Mechelen leden van onze gemeenteraad al schepenambten heeft beloofd.’ Mieke Van den Brande (CD&V), schepen van milieu kreeg van Withaegels nog de trofee ‘grootste boomkapper van Bonheiden’. Bart Vanmarcke (Open Vld), schepen van onderwijs, ontving eveneens een trofee, als ‘kandidaat-schepen van Mechelen’.

Door het opstappen van Withaegels heeft de meerderheid in Bonheiden nog maar één zetel op overschot (twaalf tegen elf). Van den Brande: ‘Het milieu is van iedereen en vergt de beste behandeling. Het bos zal niet beter groeien door persoonlijke verwijten naar elkaar te gooien. Wij organiseren zeer veelvuldig gespreksavonden met inwoners en gemeenteraadsleden waarop wij onze voorstellen aftoetsen. Op de maandelijkse bijeenkomsten met de milieuraad waar ik als schepen van milieu met stip aanwezig ben, worden beleidsplannen en beheersplannen besproken. Dialoog staat daar centraal. Ook op de gemeenteraad worden voorstellen van oppositieleden ernstig genomen en worden deze gesteund door de meerderheid, maar ook vice versa.’

Burgemeester Lode Van Looy (BR30): ‘Wij ontkennen elke aantijging van ondemocratisch handelen en hechten veel belang aan participatie. Gemeenteraadsleden krijgen inzage in alle dossiers minimum tien dagen voor de gemeenteraad, waarna er nog ruim voldoende tijd is om de dossiers te bestuderen. Daarenboven worden voor de complexere dossiers aparte commissies georganiseerd om de gemeenteraadsleden te informeren en te bevragen. Op de gemeenteraad van gisteren heeft de heer Withaegels de zitting verlaten zonder de andere gemeenteraadsleden de kans te geven hierop te reageren. Het bestuur betreurt deze houding.’ Bart Vanmarcke liet weten dat Open Vld Bonheiden-Rijmenam altijd tegen een fusie met Mechelen is geweest en dat dit zo blijft. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten