• 20/06/2024

Leefbare stad wordt gemonitord door sensormobiel, succes voor Empty Shop

ANTWERPEN – Om beslissingen te kunnen nemen om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, verzamelt stad Antwerpen verschillende data zoals de drukte van het verkeer, de luchtkwaliteit, de toestand van het openbaar domein,…Met het proefproject ‘Sensormobiel‘ wil de stad testen of deze metingen ook uitgevoerd kunnen worden door middel van sensoren op een rondrijdend voertuig.

Om onder meer de luchtkwaliteit en de geluidsdruk te meten, werkt stad Antwerpen momenteel met sensoren op enkele vaste locaties. Voor de berekening maakt de stad gebruik van wiskundige modellen. Met het proefproject ‘Sensormobiel’ wil de stad uittesten of het plaatsen van sensoren op rondrijdende voertuigen de informatieverzameling kan verbeteren. De stad zal hiervoor sensoren plaatsen op minstens vijf nog nader te bepalen voertuigen die sowieso al door de stad rijden, zoals dienstwagens bijvoorbeeld.

Na een Europese marktbevraging koos de stad het Zwitserse bedrijf Sparrow Analytics om dit proefproject uit te voeren. Sparrow heeft het gebruik van mobiele sensoren al uitgebreid getest in Genève, en ontwikkelde samen met twee universiteiten een speciale sensorenbox die verschillende technologieën om te meten verzamelt. De oplossing biedt naast het verzamelen van de data via de sensoren ook de mogelijkheid om de data te visualiseren en te analyseren. Het proefproject start voorjaar 2022 en wordt na zes maanden geëvalueerd. Mits de evaluatie positief is, zal de stad bekijken hoe het project een vervolg op lange termijn kan krijgen. Claude Marinower (Open Vld), schepen voor innovatie en digitalisering: ‘Dit project kadert in onze digitale strategie. Een slimme stad is per definitie datagestuurd. We zoeken daarbij steeds naar de meest efficiënte manier om data te verzamelen en samen te brengen in één platform. Ik kijk alvast hoopvol uit naar de resultaten van dit proefproject.’

Vorige week landde The Empty Shop zes dagen lang op het Nieuw Zuid in Antwerpen. De initiatiefnemers De Kringwinkel Antwerpen en Curieus spreken van een groot succes. “De vele giften van de Antwerpenaren waren hartverwarmend.’, klinkt het.

Tijdens zes dagen tussen 14 en 19 december werden 4 872 stuks gedoneerd, telde men 427 kopende klanten en verkocht men 859 stuks.

Dit alles bracht 14 334 euro op. Hiermee worden nieuwe tewerkstellingstrajecten opgezet met vrouwelijke nieuwkomers in Antwerpen. Op die manier krijgen ze een opstap richting de reguliere arbeidsmarkt.

De giften die niet verkocht werden tijdens The Empty Shop worden nog verkocht in De Kringwinkel in circuit (Jef Cassiersstraat 29) en De Kringwinkel aan de Meir (Otto Veniusstraat 11).

Curieus is een maatschappelijk geëngageerde community die streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving. Samen met vrijwilligers werkt men creatieve projecten uit die bijdragen aan een meer gelijke samenleving. De Kringwinkel Antwerpen bouwt aan een mooiere maatschappij en betere wereld door gebruikte spullen een tweede leven te geven. Bijkomend zorgt men voor maatwerk bij 600 gemotiveerde medewerkers die het op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk hebben om een job te vinden. (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten