• 17/07/2024

Landsverdediging tevreden met opleiding ‘Defensie en Veiligheid’ bij AvAnt

ANTWERPEN – Binnen diverse veiligheidssectoren is de vraag naar personeel groot. Daarom biedt avAnt Provinciaal Onderwijs vanaf het schooljaar 2021-2022 aan de campus Brialmontlei in Antwerpen de studierichting ‘Defensie en Veiligheid’ in de derde graad TSO aan. De opleiding spitst zich toe op veiligheidsberoepen bij Defensie, politie, de brandweer, het gevangeniswezen en de bewakingssector. Na het volgen van de opleiding kunnen leerlingen direct instromen op de arbeidsmarkt of zijn ze klaargestoomd voor voortgezet onderwijs of de toelatingsproeven van een vervolgopleiding.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor onderwijs: ‘Met deze richting verbreedt avAnt nogmaals haar aanbod aan opleidingen. Al meer dan een decennium lang biedt avAnt het zevende specialisatiejaar veiligheidsberoepen én een zevende Se-n-Se (Secundair na Secundair) Integrale Veiligheid aan. Deze expertise zetten we nu in binnen de specialisatie-opleiding ‘Defensie en Veiligheid’, waarmee we een antwoord bieden op de nood aan geschoold personeel in de sector. Het provinciaal onderwijs stemt haar aanbod gericht af op de noden van de arbeidsmarkt, waarbij we streven naar een win-win voor eerst en vooral de toekomstperspectieven van onze leerlingen en ook de noden van werkgevers.’ Elk jaar zoekt men binnen de veiligheidssector naar 4 000 gemotiveerde kandidaten.

Directeur Joke Van Craen: ‘Met avAnt kunnen we bogen op een jarenlange ervaring die onze leerkrachten binnen deze nieuwe opleiding delen. Zij zullen niet enkel lesgeven maar de leerlingen ook coachen binnen en buiten de klasmuren. Daarnaast werken onze leerkrachten samen met gastsprekers en lesgevers uit het werkveld. Op deze manier kunnen de leerlingen met de juiste begeleiding vertrouwd raken met de praktijk en via een combinatie van lesinstructie en praktijk klaargestoomd worden om nadien de arbeidsmarkt te betreden of een vervolgopleiding te volgen.’

De opleiding ‘Defensie en Veiligheid’ kwam er op initiatief van Defensie. Commandant Guillaume Van Eylen, projectofficier voor de oprichting van de studierichting Defensie & Veiligheid binnen Defensie: ‘Jongeren zullen met kennis van zaken een keuze kunnen maken. Defensie hoopt belangstelling op te wekken bij de jongeren. Uiteraard zullen leerlingen alle kennis goed kunnen gebruiken in alle veiligheidsberoepen, ook buiten Defensie dus. De samenwerking die er al was met avAnt bij de organisatie van meerdere informatiesessies en sportdagen in omliggende kwartieren, zullen we verder kunnen uitbouwen.’

De opleiding is toegankelijk voor leerlingen die een getuigschrift tweede graad ASO of TSO behaald hebben. Tijdens de opleiding krijgt de leerling een algemene vorming en is er ook veel aandacht voor sport. Daarnaast krijgen ze een opleiding in de disciplines Defensie, politie, brandweer, penitentiair bewakingsassistent en bewakingsassistent. Voor defensie gaat het om een voorbereiding op de toelatingsproeven en op de Militaire Initiatiefase. Een verkorte opleiding tot soldaat of matroos is nadien mogelijk. Voor politie gaat het om een voorbereiding op de toelatingsproeven, voor brandweer een voorbereiding op de selectieproeven, voor penitentiair bewakingsassistent  voorbereiding op selorproeven en voor bewakingsassistent: geeft het algemeen attest bewaking  toegang tot deze vacatures. Bel voor een afspraak tijdens de schooluren naar 03/286 41 40 of vul het digitale aanmeldformulier in op www.avantonderwijs.be.  (EM / Foto avAnt Provinciaal Onderwijs)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten