• 19/05/2024

Leegmaken percelen

Landduin- en heidevegetaties worden hersteld op de Kempense Heuvelrug

HERENTALS – De Kempense Heuvelrug in samenhang met de valleien van de Kleine Nete en Aa is een landschap waar velen met enthousiasme zorg voor dragen, en een groot bos- en natuurgebied, met een unieke combinatie van beschermde landschappen, religieus en prehistorisch erfgoed en Europees beschermde natuur. De Heuvelrug evolueerde van een open heidelandschap met hier en daar kleine akkercomplexen naar een gesloten beboste heuvelrug waarop het erfgoed bijzonder goed bewaard bleef.

 

Om dat landschap ook in de toekomst goed te kunnen ondersteunen, ontstond er in 2021 in breed partnerschap een landschapsbiografie en –visie.

·In dit boek worden enerzijds de cultuurhistorische, natuurlijke en geologische waarden zichtbaar gemaakt

·Anderzijds is er de toekomstvisie voor landschapszorg en recreatie , die nu met o.a. deze beheerwerken in volle realisatie is.

De huidige beheerwerken kaderen in de uitvoering van deze landschapsvisie. De komende maanden investeren Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Bosgroep Kempen Noord, stad Herentals, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en De Brink nog eens meer dan 100.000 euro aan beheerwerken.

 

Deze middelen komen uit de Provinciale middelen om aan Ecologische Netwerken te werken, en anderzijds uit middelen voor Plattelandsontwikkeling. Ook stad Herentals draag financieel bij en neemt de Kempense Heuvelrug ook mee op als prioriteit in de verdere toeristische ontwikkeling.

 

Wat is nu het doel van de beheerwerken?

–        Het duinenlandschap met paraboolduinen en specifieke reliëf worden weer zichtbaar gemaakt. Net als het historisch akkerland dat nu nog verscholen zit onder dennenbos.

–        Duin- en heidevegetaties worden hersteld, en dus ook de bijhorende habitats

–        Meer diversiteit in de naaldbossen krijgen, door omvorming naar loofbos.

Dankzij de deelname van 5 particuliere eigenaars via de Bosgroep Kempen Noord aangevuld met De Brink en Natuurpunt en in een tweede fase ook de openbare gronden van stad Herentals kan men over eigendomsstructuren heen werken aan landschapszorg en habitatherstel.

Vanwege de regen ging de geplande fietstocht niet door maar gedeputeerde Jan De Haes vertelde meer over de geplande werken tijdens een korte wandeling. 

Fotografie: Adrie de Kok.

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten