• 23/06/2024

Land- en tuinbouwers krijgen gratis advies op maat van ‘Waterpeilers’

LEEST – De droge zomer van vorig jaar bewees nog maar eens dat een goede en doordachte waterhuishouding op een land- en tuinbouwbedrijf van groot belang is. Het Europees project Life ACLIMA helpt agrarische ondernemers om daar werk van te maken. Onderzoekers trekken als ‘waterpeilers’ naar land- en tuinbouwbedrijven om advies op maat te geven. En dat zowel in de glastuinbouw, openluchtteelten, zachte fruitsoorten, de melkveesector als de pluimveesector. Deze sector weerbaarder maken tegen een veranderend klimaat is één van de speerpunten van de provincie Antwerpen voor de komende jaren. Vanochtend werd het project voorgesteld bij Hoevewinkel ’t Hertsveld in Leest, een deelgemeente van Mechelen.

Kathleen Helsen (CD&V, links op de foto), gedeputeerde voor landbouw: ‘Het ACLIMA-project wil land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op de toenemende waterbehoefte en dalende waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector als gevolg van de klimaatverandering en beschikt daarvoor over 3,6 miljoen euro, vooral dankzij Europese subsidies. De provincie draagt daar 530 000 euro van bij. Het project is heel belangrijk voor de provincie Antwerpen omdat de waterproblematiek ons serieus uitdaagt.’

‘Droogte is voor iedereen een probleem maar vooral toch voor de landbouwers. Door mee te participeren in dit Europees project willen wij proefdraaien. Het zwaartepunt ligt bij de vier praktijkcentra voor land- en tuinbouw in onze provincie. Het proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver, Proefcentrum Hoogstraten en de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel, staan met innovatief onderzoek in direct contact met de belangrijkste doelgroep, de professionele land- en tuinbouwbedrijven van vandaag en morgen.’

‘We zetten in op vijf hoofdpijlers: waterbesparing, het verhogen van het hemelwatergebruik, waterinfiltratie, waterhergebruik en het aanboren van externe waterbronnen. Onze experten leveren onderbouwd advies na een grondige analyse van alle knelpunten en opportuniteiten op het bedrijf en begeleiden mensen in een degelijk klimaatadaptatietraject.’

‘Elk landbouwbedrijf is verschillend. We willen dat bedrijven met ons op zoek gaan. Daarvoor gaan we naar 55 bedrijven toestappen om hen te begeleiden op maat. Van elk bedrijf wordt een waterpaspoort opgesteld. Op dat bedrijf wordt dan gekeken hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan.’

Joris De Nies (midden op de foto) van Proefstation Groenteteelt: ‘Life ACLIMA bestaat uit negen Vlaamse partners. We gaan voor dit project voldoende tijd voorzien zodat specialisten de gelegenheid krijgen om rond te gaan op de bedrijven. Stijn (Van de Voorde), waar we vandaag te gast zijn, heeft ons gecontacteerd omdat ook hij last ondervond van de droogte. Vandaag gaan we kijken wat er concreet mogelijk is. We kunnen bijvoorbeeld naar druppelirrigatie gaan (waarbij water bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars).’

Van de Voorde (rechts op de foto): ‘Ik had al wel van Life ACLIMA gehoord maar het was pas na een oproep van de Waterpeilers dat ik hen actief heb gecontacteerd. Wij wilden aan de slag gaan met druppelirrigatie maar de haalbaarheid en het gebruiksgemak schrikte ons af. Doordat ons bedrijf goed in kaart wordt gebracht, kunnen wij een meer gefundeerde beslissing nemen. De knoop moet ik uiteindelijk zelf doorhakken maar het stelt me in ieder geval wel gerust dat ik in dit klimaatadaptatietraject begeleiding krijg van mensen met kennis van zaken.’ Stijn teelt, samen met zijn echtgenote Ann, op twintig hectare spinazie, primeuraardappelen, spruiten, erwten, venkel, kolen en boontjes. Daarnaast baten ze ook een eigen hoevewinkel uit. Meer info: https://www.lifeaclima.eu.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten