• 21/06/2024

Laakdal werkt met lijnbuddy’s, asfalteringswerken in najaar, Geel ruimt slib

LAAKDAL – Uit bevragingen die vorig jaar plaatsvonden bij de Laakdalse senioren, kwam naar boven dat een deel van hen moeilijkheden ondervindt bij het nemen van het openbaar vervoer. De gemeente wil hier iets aan doen en start het Lijnbuddy-project op.

De gemeente Laakdal zet zich al langer in om te zorgen voor het welzijn van haar senioren. Ze stapte in bij het Europese HAIRE-project (Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe). Via buurtanalyse en gesprekken met senioren werden noden en behoeften in kaart gebracht. Binnen het thema mobiliteit werd duidelijk dat veel senioren moeilijkheden ondervinden bij het gebruik maken van het openbaar vervoer.

Om het warm water niet opnieuw uit te vinden, werd OPZ Geel gecontacteerd. Zij ontwikkelden samen met Avansa vzw (het voormalige Vormingplus Kempen) het Lijnbuddy-project. Ze stelden didactisch materiaal op dat de gemeente zal gebruiken. De dienst Senioren behandelt de aanvragen en koppelt aanvragers met lijnbuddies. Gerda Broeckx (CD&V), schepen van senioren: ‘Het is de bedoeling om de zelfredzaamheid van de ouderen te verhogen, daarom gaat een buddy slechts één of twee keer mee. Het is de aanvrager die het ticket van de buddy betaalt.’ De gemeente is volop bezig met de voorbereiding van dit project. Zodra ze van start gaan, wordt dit gecommuniceerd. Als je interesse hebt om lijnbuddy te worden, kan je je wenden tot de dienst Senioren van de gemeente.

In het najaar wordt op verschillende plaatsen in Laakdal onderhoud gedaan aan het asfalt. Hierdoor is er mogelijk hinder.

De grootste werken vinden plaats op Verboekt. De straat wordt geasfalteerd en er worden aan beide kanten van de weg fietssuggestiestroken aangebracht vanaf nummer 32, waar de fietspaden stoppen. De andere plaatsen waar asfalteringswerken gepland staan zijn de Dikstraat, Rundershoek, de Meerlaarstraat, de Lindestraat, de Bergstraat en de Oude Vorstseweg. Op deze laatste zullen ook de goten vervangen worden. Burgemeester Tine Gielis (CD&V): ‘Bij het asfalteren worden de prioriteiten bepaald door de staat van het wegdek en de gebruiksintensiteit van de straat. Daarnaast stemmen we de asfalteringen af op andere infrastructurele ingrepen zoals goten, geplande rioleringswerken of verkeersmaatregelen, zoals op Verboekt.’

 Frank Sels (Vooruit), schepen van mobiliteit: ‘Op Verboekt hebben we snelheidsremmende proefopstellingen geplaatst. Na een bevraging bij de bewoners werd er gekozen voor fietssuggestiestroken. Op deze manier worden automobilisten attent gemaakt op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Bovendien wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt opdat chauffeurs hun snelheid zouden aanpassen.’ Er zal hinder zijn voor de inwoners tijdens de werken. De aannemer zal hen op de hoogte brengen wanneer de werken gepland zijn en welke hinder ze kunnen ondervinden. 

Op woensdag 9 augustus start een aannemer met het ruimen van het slib in de slotgracht rond Roosendaelhof (zie foto) in Geel. Als de werken verlopen zoals verwacht zijn deze begin september afgerond. Eerder gaf de aannemer maandag 7 augustus door als startdatum, maar moest die onverwacht twee dagen uitstellen.

De werken zorgen ervoor dat de slotgracht weer meer water kan opvangen tijdens regenbuien. Daarnaast wordt de gracht weer een gezondere plek voor dieren die in en rond het water leven. Het voetpad aan de kant van Roosendaelhof is dan niet toegankelijk. Het voetpad aan de andere zijde kunt u wel gebruiken. In de slotgracht leefden heel wat vissen die door de werken gewond zouden raken. Daarom werden deze begin juli al verhuisd naar de Dekshoevevijver. In de loop van deze maand zullen ook de bufferbekken aan Carrefour in Geel een onderhoud krijgen. (EM / Foto Stad Geel)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten