• 27/05/2024

Kunsthal Mechelen gaat van start met ‘Radical Shapeshifters’ in De Garage

MECHELEN – Kunsthal Mechelen is een genereus huis dat zich verspreidt over verschillende locaties doorheen Mechelen, zowel binnen als buiten. Als veelzijdig kunstenhuis biedt ze een veilig onderkomen voor vele stemmen en gezichten. Het programma is flexibel en zoekt constant naar nieuwe vormen. Kunsthal Mechelen wil een gastvrije ontmoetingsruimte zijn met oog voor lokale ontwikkelingen.

Met  Radical Shapeshifters wordt de transformatie tot Kunsthal Mechelen als spannende toon- en ontmoetingsplek een eerste keer in beeld gebracht: internationale kwaliteit en meerstemmigheid staan voorop. Daarom werkt curator Zeynep Kubat samen met een achttal kunstenaars uit een nieuwe en internationale generatie. Vanuit een kritische blik bieden ze de bezoeker verschillende perspectieven op wat ‘radicaal zijn’ kan betekenen.

Björn Siffer (Voor Mechelen, links op de foto), schepen voor cultuur: ‘Kunsthal Mechelen is een nieuw concept. Het verwijst niet alleen naar de locatie hier, de Garage, maar ook naar de tentoonstellingszalen van het cultuurcentrum en naar kunst in de openbare ruimte. Daarvan is Steven Op de Beeck de coördinator. We kennen hem van de Contour Biennale. Hij is een tijdje naar Aalst gegaan en is nu teruggekomen met de bedoeling om de actuele kunst in Mechelen nog op een hoger niveau te tillen. Als schepen heb ik altijd gezegd dat we meer meerstemmigheid moeten bereiken. We moeten ervoor zorgen dat de drempels voor die actuele kunst – die vaak wel hoog zijn – verlaagd worden. Eén van de belangrijke taken voor Steven zal zijn om aan kunstbemiddeling te doen, om ervoor te zorgen dat scholen en mensen die niet altijd geoefend zijn in actuele kunst, passanten,… hun weg vinden naar beeldende kunst.’

‘We gaan de meerstemmigheid bereiken door telkens, bij elke tentoonstelling, met een andere curator te werken, die op zijn of haar beurt opnieuw kunstenaars aanzoekt om hier komen tentoon te stellen. Vroeger was je altijd afhankelijk van één curator, nu hebben we één coördinator. Waar we niet op inboeten is op de kwaliteit van de kunstenaars. Eén van de belangrijke USP’s van wat vroeger De Garage was is dat we eigenlijk een platform zijn die een springplank biedt aan kunstenaars die internationaal kunnen en willen doorbreken dankzij het forum dat ze hier in Mechelen gekregen hebben.’

De Lierse Zeynep Kubat (rechts op de foto) is curator. ‘Ik was eerst zelfstandig curator. Nu werk ik vast als assistent-curator voor KANAL – Centre Pompidou in Brussel, het nieuwe museum dat eraan zit te komen. Maar ik kan het zelfstandige werk niet zo gemakkelijk opgeven. Het is fijn om te doen dus ik cureer nog steeds. Heel deze expositie gaat over het nadenken over hoe je verankerd kan zijn in de wereld vanuit je eigen identiteit maar ook vanuit connectie met andere mensen rondom je of de wereld rondom jou. Ik heb acht kunstenaars uitgenodigd, waaronder veel internationale. De werken van de kunstenaars kruisen vaak elkaar maar ze zijn vanuit andere perspectieven bezig met wat het betekent om geaard te zijn, om je eigen roots te kunnen vinden in een heel chaotische gepolariseerde wereld en om toch rust en stiltepunten te creëren.’

‘De expo heet ‘Radical Shapeshifters’, radicale gedaantewisselaars, omdat het concept van transformatie en constante veranderingen echt in het hart zit van die praktijken en ook van de ideeën over wat het betekent om vandaag radicaal te kunnen zijn. Radicaliteit krijgt vaak een heel negatieve connotatie. Het is echt een pleidooi om na te denken over hoe dingen geherinterpreteerd kunnen worden op een positieve manier en ons terug inspireert om na te denken over betere en nieuwe samenlevingsvormen, die niet meer schadelijk zijn voor elkaar of voor de wereld. Dat is iets wat terugkomt in alle praktijken hier. Iedereen is ook erg bezig met wat die circulatie betekent, de betekenissen van bepaalde beelden of bij bepaalde voedingsgewassen. Het gaat over hoe dingen veranderen tijdens die circulatie.’ Meer info vind je hier .

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten