• 18/05/2024

Kontich neemt energiemaatregelen en versnelt uitvoering klimaatplan

KONTICH – In navolging van de oproep van het Overlegcomité om het energieverbruik binnen het eigen patrimonium te beperken, werkte het lokaal bestuur van Kontich al ankele concrete maatregelen uit.

In sportcomplex De Nachtegaal zal de temperatuur van het zwembadwater verlaagd worden naar respectievelijk 28 en 29 (kinderbad) graden. Daarnaast wordt ook de temperatuur van het douchewater verlaagd tot 35 graden. In de publieke gebouwen zal de temperatuur volgens de aanbevelingen van de hogere overheden verlaagd worden tot negentien graden. De serverruimtes van het lokale bestuur zullen daarenboven minder gekoeld worden (25 graden in plaats van twintig graden). Ook op vlak van verlichting neemt het gemeentebestuur al enkele maatregelen. Wim Claes (Open Vld, zie foto ), schepen van financiën:  ‘Zo zal de sfeerverlichting van de monumenten in ons dorp tijdelijk herbekeken worden, alsook de feestverlichting.’

‘In het begin van de legislatuur werd een verregaande oefening gemaakt wat het doven van de openbare verlichting betreft.’ De fontein voor de kunstacademie zal eveneens buiten werking gezet worden. Claes: ‘Het gemeentebestuur bekijkt momenteel of er bepaalde diensten geclusterd kunnen worden zodat er minder kantoren verwarmd moeten worden. Daarnaast mogen verenigingen steeds contact opnemen met het lokaal bestuur om vrijblijvend advies te krijgen over hoe zij energiebesparende maatregelen kunnen nemen in hun vereniging.’

Het lokaal bestuur tekende eerder in op het Burgemeestersconvenant 2030 waarbij het lokaal bestuur zich engageerde om 40 procent minder CO2 uit te stoten, de gemeente klimaatbestendiger te maken én om iedereen te verzekeren van een goede toegang tot betaalbare en duurzame energie.

Om die uitdagingen concreet gestalte te geven, werkte het lokaal bestuur sinds 2021 aan de opmaak van een klimaatactieplan. De voorbije jaren nam het lokaal bestuur tal van energiebesparende maatregelen. De grootste investeringen op dat gebied gebeurden in het eigen patrimonium, waar de renovatie van het gemeentehuis zorgde voor 40 procent minder energieverbruik én in de sporthal waar het dak geïsoleerd werd, het schrijnwerk vernieuwd werd en LED-verlichting en zonnepanelen geïstalleerd werden. Daarnaast werden ook de voetbalvelden van VDP Sport, VK Kontich en de Veteranen van Waarloos van LED-verlichting voorzien, terwijl kortelings ook de verlichting van het kunstgrasveld aan Sporthal De Nachtegaal verled zal worden.

Voor de uitvoering van het klimaatactieplan wordt een budget voorzien van 6,5 miljoen euro. Claes: ‘Een plan van dergelijke omvang kan onmogelijk uitgevoerd worden op één legislatuur tijd. Toch is het absoluut nodig om de actiepunten zo snel als mogelijk te realiseren. Reden waarom het gemeentebestuur beslist heeft om voor de uitvoering van het klimaatactieplan een lening aan te gaan indien de financiële toestand van de gemeente dit zou vereisen. Gelet op de huidige energiecrisis is het quasi noodzakelijk dat we deze investeringen doen om het exploitatiebudget van onze gemeente beheersbaar te houden.’ (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten