• 24/05/2024

Koen T’Sijen vecht defusie Borsbeek uit Minos aan, gouverneur roept burgemeesters bijeen

BOECHOUT – De fusie van Borsbeek met Antwerpen heeft ook gevolgen voor de politiezone Minos. Borsbeek verhuist nu naar politiezone Antwerpen maar volgens de wet kan dit niet zomaar.

 De wet bepaalt dat de ‘aanvraag’ tot een defusie moet uitgaan van alle gemeenteraden van de gemeenten die behoren tot de politiezone en de nieuwe politiezone  van de gemeente die fuseert, in dit geval Borsbeek dus. De vraag die zich hierbij stelt is: als de wijziging van de grenzen van beide politiezones het feitelijke gevolg is van een fusie van gemeenten, is dit dan een vrijwillige of verplichte defusie? De wetgeving in verband met defusie is geschreven met het oog op een vrijwillige defusie en zegt niets over een verplichte defusie. Op vraag van de burgemeesters van PZ Minos – naast (nu nog ) Borsbeek, bestaat die uit Boechout, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem – heeft Gouverneur Cathy Berx over deze kwestie overmorgen donderdag een eerste overleg samen geroepen met de verschillende betrokken gemeenten.

Het vertrek van Borsbeek uit PZ Minos heeft verregaande financiële gevolgen voor de gemeenten die deel blijven uitmaken van PZ Minos. Vlaanderen laat toe aan gemeenten om te fuseren op basis van wilsovereenstemming. Dit houdt echter niet in dat de federale regels die voortvloeien uit een defusie van de politiezone moeten worden miskend. De gemeente Boechout vraagt een duidelijk akkoord tussen PZ Minos, Borsbeek en Antwerpen over de financiering van de defusie. De gemeenten van de politiezone Minos worden door de defusie van Borsbeek uit PZ Minos geconfronteerd met stijgende kosten en wijzigende budgetten binnen de financiële meerjarenplanning. Uit berekeningen van de PZ Minos kost de defusie aan de PZ, en bijgevolg aan de vier overblijvende gemeenten, ongeveer 330 000 euro extra per jaar. Dat betekent dat de vier overblijvende gemeenten in de volgende legislatuur ongeveer twee miljoen euro meer moeten dragen.

Borsbeek heeft bijvoorbeeld ook een aandeel in de kostprijs van het hoofdgebouw in Mortsel (huur, energie, onderhoud). De financiële planning met betrekking tot de nieuwe kantoren van politiezone Minos over een langere termijn werden destijds aangegaan nog lang voor Borsbeek fusieplannen had, om maar één voorbeeld te noemen. De vijf  gemeenten van de PZ hebben unaniem beslist binnen de politieraad om het huidige politiekantoor te huren. De voorwaarden en het huurbedrag waren door iedereen duidelijk gekend. De jaarlijkse dotatie werd tot nu al elk jaar door de vijf gemeenteraden goedgekeurd.

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde): ‘De voorwaarden voor een eventuele uitstap werden niet concreet voorzien, maar het is feitelijk de logica zelf dat dit niet om niet’ kan. In de berekening van de meerkost is er ook rekening gehouden met een lineaire besparing van 13,38 procent door het vertrek van Borsbeek. Maar ook deze besparing is de facto onrealistisch omdat de dienstverlening van PZ Minos niet zomaar in al zijn facetten lineair kan afgebouwd worden. De kost zal dus wellicht hoger oplopen dan twee miljoen. De fusie van Borsbeek naar Antwerpen wordt door Vlaanderen extra gestimuleerd met een maximum toelage van 50 miljoen euro. Het kan niet de bedoeling zijn dat andere gemeentebesturen hierdoor met een extra kost worden opgezadeld. Indien er geen financieel vergelijk wordt gevonden, zal de gemeente Boechout, op basis van de federale wetgeving, een duidelijk gemotiveerd besluit aan de gemeenteraad voorleggen tégen de defusie van Borsbeek uit de politiezone Minos.’

Voor Boechout zal de dotatie aan PZ Minos toenemen van 13,42 procent naar 15,43 procent.  T’Sijen: ‘Indien er geen financiële compensatie komt, zal ook de financiering en de dienstverlening van Minos onder druk komen te staan en zijn gesprekken om naar een grotere politiezone te gaan, niet uitgesloten. Men kan een politiewijkkantoor in Borsbeek sluiten, maar men kan niet lineair vijftien procent gaan besparen op alle dienstverlening, zoals interventie, recherche, verkeerspolitie, opvolging van intrafamiliaal geweld, 24/24 uur wijkondersteuningsteam, organisatie en logistiek, …’ (EM / Foto PRO Boechout & Vremde)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten