• 20/05/2024

Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde): ‘Ik zal onze gemeente niet verkopen’

BOECHOUT – Bijzonder interessante gemeenteraad gisteravond in Boechout die, niettegenstaande hij vier uur duurde, een hoog niveau haalde en dit uiteraard dankzij de inzet – en de klare uitleg – van alle gemeenteraadsleden. We zouden eigenlijk aan elk agendapunt een artikel kunnen wijden maar dat zou ons iets te ver leiden. Daarom beperken we ons tot hét gespreksonderwerp in de Zuidrand dezer dagen: de fusies.

Het was Filip Peeters (’T DORP Boechout – Vremde) die zich afvroeg of er fusiegesprekken met andere gemeenten hadden plaatsgevonden. Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde, zie foto): ‘In september 2018, voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen,  werd in deze gemeenteraad een motie goedgekeurd en de tekst werd nadien opgenomen in de beleidsnota. Het is duidelijk: Boechout wil geen fusie. De burgemeester van Borsbeek heeft me inderdaad de vraag gesteld maar ik heb hem gewezen op de nota. De burgemeester van Mortsel lonkt naar Boechout en Hove maar met hem zijn er geen gesprekken geweest.’

‘Laat me één ding klaar en duidelijk stellen: ik verkoop onze gemeente niet. Een schaalvergroting zou de kloof tussen de burger en de overheid vergroten en het is nu net de betrokkenheid van de inwoners die heel belangrijk is. In Denemarken en Nederland kan men zien wat de gevolgen van een fusering zijn: de dienstverlening wordt teruggeschroefd. In Nederland zijn er zelfs plaatsen waar er geen cultureel leven meer is. Uiteraard heeft men in Antwerpen op de tafel gedanst na de fusie met Borsbeek. Ik vraag me af waar de Borsbekenaren binnen een paar jaar zullen staan. Wij hebben geen nood aan fusies. We hebben de provincie, intercommunales, vzw’s, met heel wat mandaten. En alsof dat niet genoeg is kwam men af met de regiovorming. Dat Vlaanderen daar eens serieus in snoeit in plaats van fusies te stimuleren. Onze brandweerzone verschilt met onze politiezone. Dat is problematisch. We werken op verscheidene vlakken goed samen met diverse gemeenten. Waarom zou dat moeten veranderen?’

‘Begrijp ik dat kleine gemeenten fusioneren? Ja. Indien het waar is dat je maar één straat kan her-aanleggen en dat je geen ingrepen meer kan doen zonder te belastingen te verhogen dan heb je een probleem.  Wij zijn een gemeente die vijftien miljoen kan investeren. Trouwens, wat Vlaanderen doet is pervers. Antwerpen krijgt 50 miljoen euro omdat het Borsbeek als tiende district binnen  neemt. Gemeenten die gezond zijn en geen nood hebben aan een fusie blijven in de kou staan, gemeenten die het slecht doen, worden beloond. Ik zou weleens willen weten wat de Raad van State hiervan vindt. En ik hoop dat het ooit een onderwerp voor een debat wordt in het Vlaams Parlement.’

Sven Snyders (N-VA-): ‘Borsbeek was geografisch gezien – geen optie maar je moet niet alleen kijken naar de financiële wortel die men ons voorhoudt. Dit is een verhaal van toekomstvisie maar ook één van macht – wat blijkbaar typisch is voor een lokale partij. In Nederland is men te ver gegaan maar dat is bij ons niet aan de orde. Wat het verlies van  eigenheid betreft valt het nog wel mee: kijk maar naar Vremde. Die mensen voelen zich, bijna 50 jaar na de fusie, nog altijd Vremdenaars.’ Vooral op vraag van ’T DORP werd afgesproken dat wordt uitgekeken of men een volksraadpleging zou kunnen organiseren over het onderwerp. ’T Sijen: ‘Geen probleem voor mij. We kunnen de vraag voorleggen aan onze bewoners tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024.’

Edwin MARIËN

Foto PRO Boechout & Vremde

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten