• 19/05/2024

Klinieken van Edegem, Brasschaat, Geel en Mechelen focussen op miskende longziekte

EDEGEM – COPD of chronisch obstructief longlijden is een chronische longaandoenig die gekenmerkt wordt door luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en afbraak van longweefsel. Personen die lijden aan COPD hebben last van kortademigheid. Dikwijls is er ook een hoest waarbij meestal ook fluimen worden opgegeven.

COPD is een aandoening die vaak verder evolueert, die grotendeels onomkeerbaar en daarom ongeneeslijk is. Toch kan er heel wat gedaan worden om de aandoening te bestrijden en de longschade en de klachten te beperken.

Vandaar het belang van een snelle herkenning en een krachtdadige aanpak. Deze aanpak bestaat uit preventie (rookstop en vaccinaties), het opstarten van medicatie en het beperken van andere problemen die dikwijls samengaan met COPD.

De derde woensdag van november staat traditioneel wereldwijd in het teken van de aandoening COPD. Zoals vorig jaar heeft ook dit jaar in tien Vlaamse klinieken een BIKE-CHALLENGE plaats. Vier van die ziekenhuizen liggen in onze provincie.

COPD onder de aandacht brengen is het belangrijkste doel, dat op deze dag wordt nagestreefd. Je kan je bij één van de deelnemende klinieken registreren om deel te nemen. Zo help je mee aan de bekendmaking van COPD.

Het UZA Edegem trapt morgen dinsdag deze actie al op gang (van 8.30 uur tot 12.30 uur). Woensdag volgen dan AZ Klina Brasschaat (9 tot 13 uur), AZ Sint Dimpna Geel (12 tot 16 uur) en Sint-Maarten Mechelen (12 tot 16 uur).

Gitta Vanpeborgh (Vooruit), fietst morgen mee in het UZA. Vanpeborgh zet zich in het parlement ook in om de longziekte onder de aandacht te brengen. Haar goedgekeurde voorstel moet voor meer bewustwording, meer preventie en betere begeleiding zorgen.

‘COPD wordt gekenmerkt door verminderde ademcapaciteit en ademhalingsproblemen veroorzaakt door vernauwing van de luchtwegen en afbraak van het longweefsel. De ziekte kan leiden tot zware vermoeidheid, sociaal isolement, verhoogd risico op diabetes en overlijden.

Vanpeborgh: ‘Ademhalen lijkt zo vanzelfsprekend, toch is dat het niet voor iedereen. Zo’n 800 000 Belgen lijden aan de ziekte en jaarlijks sterven daardoor 3 500 mensen. Patiënten vertelden me dat ze vaak niet de juiste hulp krijgen door een gebrek aan kennis en door een gebrek aan urgentie. Daarom trap ik morgen mee voor de COPD Bike Challenge in het UZA. Om meer aandacht te vragen voor deze longziekte.’

Ook in het Parlement zet Vanpeborgh zich in voor de longziekte. Haar goedgekeurde voorstel drijft de strijd tegen de ziekte flink op. Een belangrijke verandering is dat COPD patiënten in de nabije toekomst aanspraak zullen kunnen maken op een begeleidingsgesprek ‘goed gebruik geneesmiddelen (GGG)’. Apothekers en verzekeringsinstellingen werken hiervoor een akkoord uit. Vanpeborgh: ‘Zo’n GGG-gesprek stimuleert de juiste keuze en het goed gebruik van een inhalator. Het voorkomt op die manier opstoten, hospitalisaties of zelfs overlijden. Dat bestond al voor astmapatiënten en wordt nu uitgebreid naar patiënten met COPD.’

Daarnaast wordt ook extra geld uitgetrokken (vijf miljoen euro) om de pulmonaire revalidatie die vooral COPD patiënten beogen, te verbeteren. Een transversale werkgroep bestaande uit gespecialiseerde artsen, diverse zorgverstrekkers, kinesisten en apothekers werkt concrete maatregelen uit om de eerstelijnszorg ondersteund door de tweede en derde lijn te verbeteren. Op die manier hoopt men de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren en de sociale isolatie en de hospitalisaties te verminderen. (EM /Foto Free Vector)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten