• 27/05/2024

Klimaatcontract moet van Linkeroever een klimaatneutrale stadswijk maken

ANTWERPEN – Vanmiddag overhandigde stad Antwerpen haar ‘Klimaatcontract Linkeroever 2030’ aan de Europese Commissie. Dat Klimaatcontract bevat 50 acties waartoe de stad en een waaier aan partners zich engageren. Het doel is om van Linkeroever tegen 2030 een klimaatneutrale stadswijk te maken. Dit pilootproject helpt de stad om haar bredere klimaatambities waar te maken, en dient als inspiratiebron voor steden in binnen- en buitenland.

In 2022 werd Antwerpen door de Europese Commissie geselecteerd als een van de 112 deelnemers aan de Europese missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030’, waarmee Europa de energie- en klimaattransitie op lokaal niveau wil versnellen. In het kader van deze missie legde de stad haar ’Klimaatcontract Linkeroever 2030’ vandaag voor aan de Europese Commissie. Bij een positieve beoordeling krijgt Antwerpen later dit jaar een missielabel toegekend. Het Klimaatcontract omvat een actieplan, een investeringsplan en de engagementen van zowel de stad als een waaier aan stakeholders om die ambitie op Linkeroever waar te maken. Vandaag stelde Antwerpen het volledige document in primeur voor aan een ruime groep stakeholders.

Met de uitvoering van het Klimaatcontract willen de stad en partners vijf belangrijke ambities realiseren op Linkeroever: een grondige energetische renovatie van de gebouwen; de uitrol van het stedelijk warmtenet in de wijk; de opschaling van het opwekken van hernieuwbare energie; het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor vervoer en het creëren van nieuwe groene infrastructuur. Om klimaatneutraliteit tegen 2030 te bereiken werd per actiegebied gedefinieerd welke ‘interventies’ noodzakelijk zijn. Met deze acties wil de stad belangrijke obstakels richting klimaatneutraliteit, zoals het gebrek aan financiering of aan nieuwe technologie, wegwerken.

Enkele belangrijke acties zijn bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet om de wijk duurzaam te verwarmen met industriële restwarmte, de vernieuwing van de sociale woontorens van Europark, het maximaal opwekken en benutten van zonne-energie, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Katwilgweg als klimaatpositieve wijk, het stelselmatig emissievrij maken van logistiek en openbaar vervoer, en de uitbreiding van fiets- en wandelinfrastructuur. Ook de geplande groene infrastructuur in Europark, aan de Scheldeboorden en in Ringpark West maken deel uit van het actieplan.

Het Klimaatcontract bevat bovendien verschillende experimentele acties. Zo wordt bekeken of een appartementsgebouw energiepositief gerenoveerd kan worden. Voor een logistieke hub aan de rand van de wijk voor leveranciers van handelaars en ondernemers worden partners gezocht. Het bedrijventerrein Combori naast de Regattawijk wordt een creatieve hotspot om te wonen en te werken. Er komt ook een proefproject om warmtepompen te leasen, dat klanten financieel en technisch ontzorgt.

Tatjana Scheck (Vooruit), schepen voor leefmilieu: ‘Om onze stadsbrede klimaatambities te helpen waarmaken, is Linkeroever met haar 17 000 inwoners en tien vierkante kilometer oppervlakte een zeer interessant pilootproject. Een heel diverse stadswijk die volop in verandering is, met veel open ruimte en verschillende types gebouwen en woningen. Dit biedt kansen om oplossingen te vinden die we kunnen toepassen in de hele stad. Samen met onze vele partners en met de bewoners zetten we hier als stad in op een inclusieve energie- en klimaattransitie voor iedereen.’ (EM / Illustraties en foto’s  Stad Antwerpen & Frederik Beyens)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten