• 17/06/2024

Kerstpakketten in Herselt, geen buurtbus meer in Malle, Zandhoven en Zoersel

HERSELT – Net als vorig jaar deelt het OCMW van Herselt kerstpakketten uit. De leerlingen van Ter Veste, De Graankorrel, De Bolster en VBS Bergom-Varenwinkel verzamelden etenswaren en verzorgingsmateriaal en er waren ook enkele spontane gulle schenkers.

Het OCMW besteedde zelf 3 000 euro covidsubsidies aan hygiëne- en huishoudproducten. Elke Verlinden (Mensen met Mensen), schepen van welzijn: ‘De kerstperiode is voor kwetsbare mensen vaak een moeilijke periode. Overal verschijnen beelden van cadeautjes en gezellige eettafels. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben is het jaareinde niet gemakkelijk. Vanuit het hele OCMW-team willen wij met de kerstpakketten onze kwetsbare mensen een hart onder de riem steken.’

In 2016 startten de gemeentebesturen van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met KINA en Handicar, met de Buurtbus. Na drie jaar viel de provinciale subsidie voor dit project echter weg.

Omwille van de hoge werkingskost, het beperkte gebruik en het uitblijven van een structurele, overkoepelende aanpak besloten de drie gemeentebesturen – waaronder ook de Zoerselse raad voor maatschappelijk welzijn – om de Buurtbus eind dit jaar definitief te parkeren. De Buurtbus werd in 2016 in het leven geroepen als antwoord op het plotse wegvallen van de Belbus van De Lijn.

Katrien Schryvers (CD&V), schepen voor sociale zaken in Zoersel: ‘Het waren voornamelijk kwetsbare inwoners met een zorgnood die de Buurtbus namen. Uiteraard willen we hen niet in de kou laten staan. We hechten veel belang aan inclusie van mensen met een zorgnood. Het ontbreken van openbaar vervoer is een sterke belemmering voor deze inclusie. We gingen daarom meteen op zoek naar een alternatief.’ Dat alternatief bestaat uit twee luiken. Enerzijds kan een groot deel van de Buurtbusgebruikers beroep doen op de mindermobielencentrale (MMC). Dit zal de vraag voor vervoer via de MMC, die al erg hoog ligt, echter nog vergroten.

Als tweede luik keurde de Zoerselse raad voor maatschappelijk welzijn daarom een toelagereglement goed voor vervoer door erkende residentiële zorgvoorzieningen. Een belangrijk deel van de ritten door de MMC betreft namelijk verplaatsingen van mensen die wonen of verblijven in een residentiële zorgvoorziening naar hun dagbestedingen, arbeidszorgplaatsen of vrijetijdsactiviteiten. Schryvers: ‘Als we die zorgvoorzieningen een toelage geven om zelf een vervoerswerking op poten te zetten voor hun cliënten, vangen we die vervoersnood alvast op én verzekeren en optimaliseren we de werking van de MMC. Een vervoerstoelage kan de voorzieningen helpen om de prijs die doorgerekend wordt aan de cliënt beperkt te houden.’

Aan de toelage worden wel een aantal voorwaarden gesteld, en het maximale bedrag per voorziening is ook gelimiteerd. Voor niet regelmatige verplaatsingen kunnen de cliënten uiteraard beroep blijven doen op de MMC. En de bus die dienstdeed als Buurtbus, die krijgt aan het einde van de rit alsnog een tweede leven. De drie gemeenten besloten ze namelijk te schenken aan Handicar. (EM / Foto Gemeente Herselt)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten