• 14/06/2024

Kempense gemeenten strijden gezamenlijk om klimaatdoelstellingen te halen

TURNHOUT – Vandaag ondertekende Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands bestuur, samen met Kempense beleidsmakers het vernieuwde Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) tijdens het Kempen2030 event. Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn er nog heel wat (gezamenlijke) inspanningen nodig. Door elkaar te inspireren en voorbeelden uit te wisselen wil de regio Kempen haar schouders zetten onder het vernieuwde, Vlaamse klimaatpact.


Met dit pact wordt een versnelling hoger geschakeld op vlak van de energie- en klimaatambities. Somers: ‘Het lokaal energie- en klimaatpact geeft het bestuursniveau dat het dichtste bij de mensen staat de nodige middelen om een versnelling hoger te schakelen om de klimaatdoelstellingen waar te maken. Via concrete doelstellingen en tools kunnen lokale besturen aan de slag om bijvoorbeeld inwoners maximaal te ontzorgen bij projecten zoals collectieve wijkrenovaties. Op deze manier verleggen we een steen in de rivier op vlak van het klimaat én helpen we de energiefactuur van gezinnen te milderen.’
‘Met de verscherpte doelstellingen en de extra middelen die hiervoor werden vrijgemaakt spelen we in op de noodzaak om een versnelde energietransitie te bekomen. Neem bijvoorbeeld het Vlaamse woningpatrimonium. Dat is fors verouderd en tegen 2050 moeten alle woningen een EPC-label A hebben. Aan het huidige tempo geraken we slechts aan 30 procent. De renovatiegolf moet massaal in gang gezet worden. Het is voor individuele burgers vaak moeilijk hun weg te vinden in de verschillende renovatiemogelijkheden. Een collectieve ontzorgende aanpak, georganiseerd door de lokale besturen met middelen van LEKP 2.0 kan daar een duwtje in de rug geven. ‘
Ward Kennes (CD&V), burgemeester van Kasterlee en voorzitter Conferentie Kem
pense burgemeesters: ‘Onze regio is een goed parcours aan het rijden, maar we zijn ons ervan bewust dat er nog veel werk op de plank ligt. Door de ondertekening van het Lokaal Energie-en Klimaatpact 2.0 willen we de ambitie tonen om een stap verder te gaan.’ Johan Leysen, voorzitter IOK: ‘Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 bouwen we verder aan een Kempenbreed klimaatprogramma waarin alle gemeenten partner zijn.”’

De doelstellingen van het pact sluiten aan bij Kempen2030, het streekproject over klimaat waar alle 29 Kempense gemeenten hun schouders onder zetten. Alle Kempense gemeenten ondertekenden eerder de burgemeestersconvenanten 2020 en 2030. Daarmee engageren ze zich om 40 procent CO2 te besparen tegen 2030 en de regio weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De Kempense gemeenten zetten volop in op acties op het terrein die passen binnen de verschillende werven van het pact, en eerder werden benoemd in hun klimaatactieplannen.

 
Zo zette de stad Turnhout zet met het woonproject ‘Heizijdse Velden’ een volgende stap in het collectief verwarmen van woningen zonder fossiele brandstoffen. Burgemeester Paul Van Miert (N-VA): ‘Het project Heizijdse Velden kadert in een ruimer plan. Alle plekken waar we warmtenetten aanleggen worden op termijn met elkaar verbonden. Zo kunnen we binnenkort één groot warmtenet aanbieden in de stad.’
Met het project ‘Vorselaar breekt uit’ gaat die gemeente volop voor vergroening en ontharding van de dorpskern. Recent werd de markt van Vorselaar heraangelegd. Daar maken parkeerplaatsen plaats voor groen.

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten